— Hvis vi til høsten har en situasjon med fortsatt fallende rente og lavere kronekurs, samtidig som arbeidsledigheten fortsetter å øke, må vi være forberedt på å bruke enda sterkere virkemidler enn vi gjør nå, sier Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

Rom for mer oljepenger

Han vil ikke si med klare ord at Ap vil foreslå en massiv motkonjunkturpolitikk, hvis ledigheten fortsetter å øke. Han vil heller ikke tallfeste satsingen. Men han etterlater ingen tvil om at Ap vil satse kraftig på tiltak mot økende arbeidsledighet.

— Det kan derfor være riktig med en begrenset økning i bruken av oljepenger, sier han og legger til at retningslinjene for bruk av oljepenger åpner for økt bruk av oljepenger i nedgangstider.

Stoltenberg frykter ikke at det nå brukes for mye oljepenger. Retningslinjene innebærer at det over tid ikke skal brukes mer enn fire prosent av oljefondet. Han begrunner dette med at effekten av gode tider og stigende konjunkturer vil veie opp for merforbruket.

Frp vil også bruke mer

Økt bruk av oljepenger er samtidig Carl I. Hagen og Frps store sak. Frp argumenterer kraftig for at norsk økonomi ikke vil ta skade av økt pengebruk. Aps prinsipielle åpning for at det kan bli nødvendig å stimulere norsk økonomi med flere oljemilliarder til høsten, vil derfor bli møtt med Frp-jubel.

Stoltenberg understreker at det aller viktigste har vært lavere rente og kronekurs. Han roser derfor regjeringen for at de har vært med på smertefulle kutt, men han tror høsten blir tøff for regjeringen Bondevik.

— Jeg tror det blir vanskelig for regjeringen til høsten, særlig hvis de velger en strategi og helt unødvendig skaper krisestemning, slik statsministeren gjorde i vår med sine trussel om kabinettspørsmål. Lettere blir det heller ikke hvis de velger konfrontasjoner med Stortinget. Nå forsøkte de seg på fire omkamper, og de tapte alle kampene. De oppfører seg som gutten som ville spille revansj, men som tapte det spillet også, sier Stoltenberg.

Gjensidig ros

På bakgrunn av det stramme opplegget i revidert nasjonalbudsjett skrøt regjeringspartiene og Ap i går uhemmet av hverandre. Årsaken er at den økonomiske politikken fører til lavere rente og kronekurs. Ap fikk skryt for en ansvarlig budsjettpolitikk og regjeringen fikk skryt for delvis å ha sørget for å dekke inn opposisjonens påplussinger.

— Vi mener at budsjettet er blitt bedre og at det er ansvarlig å bidra til at utgiftene øker med 800 millioner kroner. Jeg tror ikke vi ville oppnådd noe mer hvis vi hadde inngått et forlik med regjeringspartiene, sier Aps finanspolitiske talskvinne, Hill-Marta Solberg.

— Det vi har gjort er å flytte krittstreken lite grann, men innenfor en ansvarlig ramme av hensyn til konkurranseutsatt sektor, sier Solberg. Regjeringspartiene er også veldig godt fornøyd med resultatet av budsjettbehandlingen.

— Jeg er glad for at opposisjonen har opptrådt ansvarlig, sier Venstres May Britt Vihovde.

— Dette er et meget godt budsjett for næringslivet og det er mye å glede seg over, sier KrFs finanspolitiker Ingebrigt Sørfonn.

SV sa seg i går også relativt godt fornøyd med påplussingene. Det eneste kritiske partiet i går var Frp.

— For de arbeidsledige inneholder ikke revidert nasjonalbudsjett noen grep av betydning, konkluderte Siv Jensen.