Kirken åpner for at prester som sliter med å forholde seg til en homoliberal biskop, kan velge å få tilsyn av en som er mer konservativ.

– Kravet om alternativt tilsyn har vært oppe tidligere og blitt avvist. Men nå er vi nødt til å se på dette på nytt. En del prester er urolige etter vedtaket på Kirkemøtet, og en klok kirke bør lytte til det, sier bispemøtets preses, Agder-biskop Olav Skjevesland til VG.

Under Kirkemøtet 16. november i år, ble det vedtatt med 50 mot 34 stemmer å ikke videreføre tidligere vedtak som sier nei til ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap. Det ble videre fastslått at det er to likestilte homofilisyn i Kirken.

Dette har blitt svært dårlig mottatt av de konservative i statskirken, og mange har truet med å melde seg ut. Flere prester har gått sammen om et opprop som varsler brudd med homoliberale biskoper og krav om tilsyn fra andre.

Et av forslagene for å avhjelpe situasjonen er å opprette en tolvte biskop, en såkalt «flygende biskop» etter engelsk modell.

Dette forslaget vil bli diskutert på bispemøtet i januar eller mars. Skjeveland understreker at selv om dette blir vedtatt, må det være en viss kontakt mellom prester som får alternativt tilsyn og biskopen i deres bispedømme.

– Vi kan ikke ha et kirkelig kafeteriasystem der prestene selv plukker det de vil ha herfra og derfra, sier Skjevesland.