Det gjelder land der det ikke er påvist smitte, som Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og EØS-landet Island.

— Håpet er at vi så snart som mulig kan oppheve forbudet i forhold til visse land og få gjenopprettet normale handelsforbindelser med dem, sier Hanssen.

Det er fagmyndighetene i Norge som skal foreta den løpende vurderingen av situasjonen og eventuelt anbefale at forbudet blir opphevet.

Forlengelsen av det norske importforbudet på inntil tre uker ble offentliggjort på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Grunnen til at Norge åpner for en tillemping av det generelle forbudet, er at fagmyndighetene i EU og i Norge nå har en bedre oversikt over smittesituasjonen i EU-området. De mener at smitten på Kontinentet kan spores tilbake til en gård i Frankrike og at sykdommen har spredd seg derfra.

Dyrene på den franske gården er man sikker på er blitt smittet gjennom import av dyr fra Storbritannia, opplyser direktør Bjørn Næss ved Veterinærinstituttet i Oslo til NTB.

(NTB)