– Jeg kan ikke utelukke at Stortinget vil ta initiativ til gransking av saken når politiets etterforskning er ferdig. Spørsmålet er om vi fikk feil sjef i Fellesstaben som følge av at forsvarsministeren var inhabil, sier Bjørn Jacobsen, SVs forsvarspolitiske talsmann til NTB.

Frp-formann Carl I. Hagen er avventende.

– Jeg følger med på saken. Det er alt jeg vil nå, sier han.

Kristin Krohn Devold ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Norges Offisersforbund har tatt til orde for en gransking av forholdet mellom Krohn Devold og kontreadmiral Atle Karlsvik. Han etterforskes nå av politiet etter påstander om økonomiske misligheter.

Den tidligere forsvarsministeren utnevnte Karlsvik til kontreadmiral og sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben bare ti dager før stortingsvalget.

Utnevnelsen skal ha skjedd i strid med forsvarssjefens råd, og Offisersforbundet stiller spørsmål ved Devolds habilitet.

– Jo mer som kommer fram, jo tettere virker vennskapsforholdet mellom forsvarsministeren og kontreadmiralen. Derfor krever vi en redegjørelse om habilitetsgrensen er brutt, sier forbundsleder Peter A. Moe til NTB.

Devold og Karlsvik skal ha vært venner siden de gikk sammen på Forsvarets Høgskole i 2000.

VENNER: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold og kontreadmiral Atle Karlsvik. ARKIVFOTO