Men arbeidsgiverne trenger ikke å slippe jubelen løs. Statsminister Jens Stoltenberg varsler at det bare er arbeidsgiverne som skal betale regningen, hvis sykefraværet ikke går ned.

Jens Stoltenberg garanterer at arbeidstakerne ikke må bidra økonomisk for å få ned kostnadene til syketrygden. Stoltenberg sier også helt kategorisk at «statens utgifter skal ned med 2,5 milliarder kroner».

— Betyr det at arbeidsgiverne uansett må ta regningen?

— Hvis partene kommer opp med tiltak eller forslaget til tiltak som vil gi den samme effekten som vårt forslag, er vi åpne for dette, sier Jens Stoltenberg til BT.

En dag med krisemøter

Samtidig bagatelliserer han konsekvensene for arbeidsgiverne av regjeringens opprinnelige forslag: Stoltenberg sier at innstrammingen bare innebærer en kostnadsvekst på en halv prosent for arbeidsgiverne, samtidig som lønnsveksten neste år er anslått til nesten fem prosent.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen har helt frem til i går holdt fast ved at regjeringens forslag vil bli vedtatt av Stortinget. Men det endret seg i løpet av mandagen som var preget av en intens møtevirksomhet for å løse floken regjeringen har kommet i.

LO-sekretariatet startet dagen med å behandle saken, samarbeidskomiteen LO-Ap, med Stoltenberg og LO-leder Gerd-Liv Valla i spissen, drøftet så mulige veier ut av uføret, før SVs sentralstyre, samt Sps og Aps stortingsgrupper ble informert.

Vil ha sterkere virkemidler

Tema for alle møtene var regjeringens og statsministerens flokeløsning som han presenterte på en pressekonferanse i går kveld:

De åtte organisasjonene som har sendt et illsint protestbrev til regjeringen innkalles til et møte med regjeringen allerede i dag klokken 12.00. Regjeringen nedsetter et utvalg som alle organisasjonene inviteres til å være med i. Det skal ledes av statsminister Stoltenberg personlig, han har med seg Bjarne Håkon Hanssen og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Utvalgets mandat er; «å gjennomgå regjeringens forslag til endringer i arbeidsgivers medfinansiering av utgiftene til sykepenger, og å gjennomgå organisasjonenes innspill. Utvalget kan foreslå alternative løsninger som vil gi tilsvarende forventet nedgang i sykefraværet og i statens kostnader til sykepenger».

Utvalgets forslag skal foreligge innen 1. november.

På pressekonferansen understreket statsminister Stoltenberg at virkemidlene i den eksisterende avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke er gode nok.

I pressemeldingen fra regjeringen står det: «Samtidig er det etter vårt syn strengt nødvendig å foreslå nye tiltak som med større grad av sikkerhet vil bidra til å redusere sykefraværet og statens kostnader forbundet med dette, enn de tiltak som ligger i dagens IA-avtale».

En smule selvkritikk

Like fullt holder, ifølge både stats- og arbeidsminister, regjeringen muligheten åpen for at andre tiltak enn formelle innstramninger kan gi den samme effekt.

I pressemeldingen tar også regjeringen en viss selvkritikk. Den fastslår at «kommunikasjonen og behandlingen av denne saken ikke har vært god nok. Vi forstår derfor at partene reagerer på prosessen».

Stoltenberg medgir at hele IA-avtalen er i fare, hvis ikke målene om redusert sykefravær snart nås, men han understreker at «mitt mål er å unngå en situasjon hvor avtalen opphører».

GOD TONE: ¿ Regjeringen har gjort det vi ba den om å gjøre. Nå regner jeg med at vi skal få en reell dialog, sier LO-leder Gerd-Liv Valla. Her i muntersamtale med statssekretær Svein Fjellheim på Youngstorget i går. FOTO: HÅVARD BJELLAND
Bjelland, Håvard