Det dreier seg om det som i filosofi-miljøet kalles filosofisk praksis. Her skal det bli mulig å avtale time for en dyp og seriøs samtale på filosofisk grunnlag. Hvor mange timer som trengs for å ordne opp i et eventuelt tankevirvar, er opp til den enkelte.

-Filosofisk praksis er et rom hvor du fritt kan tenke høyt over livet og hvordan du fører det, sier Dag Erik Hagerup til Nordlys. Han er en av fire som til våren er ferdig utdannede filosofiske praktikere. Sammen med allerede etablerte Anders Lindseth, vil Dag Erik Hagerup, Cicilie Sonstad, Grete Særlid og Kurt Lyngved åpne et kontor i Tromsø for livsviktige samtaler — en filosofisk praksis, med andre ord.

Hit vil folk kunne søke hvis de ønsker en alvorlig samtale.NTB