Tirsdag kveld stemte nemlig politikerne i helse-, omsorg— og sosialutvalget i Audnedal i Vest-Agder ja til å åpne ølkranene i kommunen.

Ved avstemningen var det bare Jens Ågedal fra Kristelig Folkeparti som stemte imot, skriver VG.

I løpet av kort tid kan dermed innbyggerne i Audnedal kanskje handle pilsen sin i dagligvarebutikken, som resten av landet. De øltørste i kommunen må imidlertid vente til kommunestyrets møte torsdag 25. april, der forslaget skal opp til votering.

Rådmann Kjell Olav Hæåk, som i sin opprinnelige innstilling for helse-, omsorg- og sosialutvalget gikk imot ølsalg, mener at utfallet av voteringen i kommunestyret ikke er så opplagt som mange kanskje tror.

— Jeg vil ikke si noe om utfallet, det er helt åpent, sier han til NTB.

ÅPNE KRANER: Nå kan snart også innbyggerne i Audnedal kjøpe øl i kommunen.