Sjøfartsinspektøren mener at åpne luker kan ha vært en årsak til at båten sank så fort.

— Jeg mener ikke å si at båten har gått med åpne lasteluker fra Kristiansund, men det er en mulighet for at lukene er blitt slått opp i brottsjøene på Hustadvika, sier sjøfartsinspektøren i Midt-Norge, Svein Olsen, til NTB.

"Kongstind" forliste på Hustadvika på Romsdalskysten natt til søndag. Mannskapet på fire antas å ha mistet livet. Store deler av dekket til den 50 meter lange båten besto av lastelukene, som ble holdt på plass av en bolteanordning under overfarten.

— Forsvarlig håndtert Sjøfartsinspektøren har gjort en del undersøkelser, blant annet ved Hydro i Glomfjord der "Kongstind" hentet gjødsellasten.

— Ut fra dette ser det ut til at last og luker var forsvarlig håndtert før avreise derfra, sier Olsen.

— Alt har gått veldig fort, og det må ha skjedd noe rundt lasterommet. Det eneste stedet båten kan ta inn store mengder vann rimelig fort, er gjennom lukene, sier han.

Det var den automatiske nødpeilesenderen som varslet om ulykken. Det kom ingen annen nødmelding fra skipet.

Ikke hentet opp

Dykkere hentet mandag opp en omkommet person fra styrehuset, mens det tirsdag ikke lyktes dem å bringe de tre andre savnede opp. Man antar at de savnede var i lugarene da ulykken skjedde.

— Båten har lagt seg i en bedre posisjon, men det var for mye strøm til at det var sikkert for dykkerne å jobbe, opplyser politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Det er meldt dårligere vær på Hustadvika de nærmeste dagene, og Nilssen tror derfor at dykkerne ikke kan gjøre et nytt forsøk før lørdag.

Ønsker sjøforklaring

Reder Leif Andorsen ønsker sjøforklaring for å kartlegge årsaken til forliset. Det er mange spekulasjoner omkring det som skjedde.

Forliset betegnes som et stort mysterium. En teori er om "Kongstind" har fått skader midtskips eller akter som følge av harde slag mot sjøen eller mot et undervannsskjær. En annen teori er forskyvning av lasten, men dette har rederiet stilt seg tvilende til.

Det blir fredag minnegudstjeneste for de omkomne på båtens hjemsted Svolvær, i Svolvær kirke.

(NTB)