Det skjer dagen etter at Orkla-konsernet solgte sin aksjepost på 20 prosent i Mecom Europa, som i praksis er det gamle Orkla Media. Dermed er den gjenværende norske delen, Edda Media, i sin helhet på utenlandske hender.

– Vi har ikke sendt uttalelsen til David Montgomery, men retter oss til norske redaktører og andre aktører i norsk samfunnsdebatt. Vi roper et varsku, sier leder av Norsk Redaktørforening, Marit Haukom, til NTB.

Hun bekrefter at situasjonen oppfattes som alvorlig og at Norsk Redaktørforening aldri tidligere har uttalt seg om Orklas salg av mediedivisjonen og de nye eiernes opptreden.

Bekymrede redaktører

Styret i Norsk Redaktørforening er bekymret over de signalene som den siste tiden er kommet fra eierne i Edda Media om forholdet mellom eierne og redaktørene i pressegruppen, heter i uttalelsen.

Det er uheldig når eierne endrer grunnleggende økonomiske premisser uten forvarsel og uten at det skyldes akutte markedsmessige forandringer eller uforutsette begivenheter.

– Styret i Norsk Redaktørforening reagerer på informasjon som klart indikerer at eierne utenom fastlagte styremøter har forsøkt å gripe inn i områder og prosesser i den enkelte mediebedrift på en måte som er i strid med Redaktørplakaten, heter det i en uttalelse fra foreningen.

Bryter Redaktørplakaten

Uttalelsen viser til at Norsk Redaktørforening er tilbakeholden med å kommentere hvem som eier norske medier, men er svært engasjert i hvordan eierskap utøves.

Etter eierskiftet i Orkla Media finner foreningen det nå nødvendig å minne om prinsippene som er nedfelt i Redaktørplakaten som regulerer forholdet mellom eiere og ansvarlig redaktør.

Foreningen viser konkret til at det like før årsskiftet da 2007-budsjettene for lengst var vedtatt, endret de britiske eierne konsernets økonomiske rammebetingelser og presenterte krav om kostnads— og stillingskutt i betydelig omfang.

Styret i Norsk Redaktørforening hevder å ha informasjon om at eierne har forsøkt å gripe direkte inn i den enkelte mediebedrift i strid med Redaktørplakatens prinsipper, heter det i uttalelsen.

15 prosent?

På spørsmål om det er riktig at David Montgomery vil drive Edda Medias aviser med en driftsmargin på 15 prosent, sier Marit Haukom at det er forskjellige krav til forskjellige aviser.

Hun er selv ansatt i Edda og ønsker ikke å kommentere tiltakene som kreves av den enkelte avis.

– Vi ønsker med uttalelsen å henlede oppmerksomheten på det som skjer med norske media og viser til at kulturdepartementet arbeider med et forslag om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten, et forslag som har et stort flertall i Stortinget bak seg.