I går ba Kirkerådets utvalg om at Den norske kirke må vurdere å engasjere seg politisk for å skaffe penger til vedlikehold av nedslitte kirker. På Kirkemøtet var det ingen motforestillinger.

— Nå har flere politiske partier signalisert at de vil ta dette opp i sine programmer foran stortingsvalget. Samtidig går det offentlige eiendomsutvalget inn for at staten skal ha ansvar for vedlikehold av landets 1620 kirkebygg. Da kan Kirken enten vente til det offentlige stat/kirke-utvalget legger frem sine forslag, eller vi kan engasjere oss politisk allerede nå for å være i forkant. Jeg mener Kirken skal velge det siste, sier lederen av Kirkens reformutvalg, Ådne Berge, til Bergens Tidende.

Fire milliarder

Eiendomsutvalget hevder at det vil koste fire milliarder kroner å ruste opp alle kirker som forfaller, mens Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon frykter at regningen kan bli det dobbelte.

Bare de tre middelalderkirkene i Bergen sentrum, Domkirken, Mariakirken og Korskirken, trenger vedlikehold for nesten 200 millioner kroner for å forhindre videre forfall og alvorlige skader. Å utsette dette arbeidet gjør bare regningen enda høyere, mener Berge.

Kan rives

Han sier også at Kirkerådet ikke har prinsipielle motforestillinger mot å stenge eller rive kirker det ikke lenger er behov for, eller som det ikke finnes penger til å vedlikeholde.

— Det er ingen tvil om at det i noen lokalsamfunn finnes kirker det ikke lenger er behov for, samtidig som man trenger å bygge kirker i nye boligområder. Men før kirker eventuelt blir stengt eller revet, trengs det avklaringer både i forhold til de lokale menighetene, som eier kirkene, og Riksantikvaren, sier han.