Arbeiderpartiet vil i sin nye næringspolitikk prioritere næringer hvor Norge allerede har særlig fortrinn, som fiskeri, havbruk og reiseliv.

Disse står spesielt nevnt i ett av partiets 10 hovedpunkter for næringspolitikk, som ble presentert i går. På disse satsingsområdene vil partiet utvikle nasjonale strategier, heter det.

Det som skiller partiets næringspolitikk mest fra regjeringens, er ønsket om en mer aktiv stat som tar i bruk flere virkemidler overfor næringslivet.

— Det er ikke noen motsetning mellom en stor offentlig sektor og et blomstrende næringsliv. Tvert imot vil næringslivet blomstre enda bedre med en mer aktiv stat, sier Aps Olav Akselsen som leder Stortingets næringskomité. Han vil i en eventuell ny regjering lete mer aktivt etter nye verktøy som ikke rammes av EØS-begrensninger.

Foruten en sterkere prioritering av næringene hvor Norge allerede er sterke, la partiet i går frem ni andre punkter. Av de mest konkrete punktene var følgende:

  • Arbeiderpartiet vil etablere en god finansieringsordning for etter- og videreutdanning med bidrag fra både arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter.
  • Arbeiderpartiet vil øke rammene til Innovasjon Norge og spisse innsatsen på prioriterte satsingsområder.
  • Partiet vil øke innenlandsk bruk av naturgass og bidra til utbygging av infrastruktur og gasstransport.
  • De vil også øke satsingen på vei, jernbane, og kollektivtrafikk med to milliarder kroner årlig de neste ti årene i forhold til det regjeringen har lagt opp til i sine planer.
  • Partiet slår også fast at de vil beholde fellesskapets eierskap til naturressurser som vannkraft, fisk og petroleum og til viktige offentlig eide selskaper.
  • De øvrige punktene kunne like godt vært skrevet av regjeringen.