– Det har vært snakk om gratis kjernetid i barnehagen, for å minske forskjellene mellom barn som begynner i 1. klasse. Vi vil heller at alle skal få tilbud om gratis førskole, fra januar det året de skal begynne på skolen, sier Huitfeldt til avisen.

Hos regjeringspartnerne i SV og Sp omtales forslaget ifølge VG som «spennende», «sprekt» og «interessant».

Fredag legges et nytt skolepolitisk program fram for Aps landsstyremøte, og da blir gratis førskole et av hovedgrepene i forslaget.

Aps komité mener det gratis opplegget på førskolen bør være like omfattende som for førsteklassingene, det vil si omtrent 20 timer i uken. Før og etter førskoletiden skal ungene få tilbud om SFO.

Huitfeldt håper at gratistilbudet får foreldrene til barn som ikke går i barnehage til å benytte seg av tilbudet. Hun påpeker at barna i dag lærer bokstaver og tall i barnehagen, og at det derfor kan være store forskjeller i læringsnivå og sosiale ferdigheter mellom skolebarn som har gått i barnehagen, og de som ikke har det.