• Et forlik med Ap er bare mulig hvis regjeringen gravlegger deler av sin egen politiske plattform — Sem-erklæringen.
  • Kjell Magne Bondevik har garantert at alle Sem-løfter står ved lag. Dermed kan trolig bare Frp redde regjeringen.

Flere uker med dragkamp om regjeringens budsjett har gått uten noen avklaring. Nå tiltar spekulasjonene om en mulig regjeringskrise når Stortinget skal stemme over statsbudsjettet 27. november.

I går la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Det inneholder påplussinger, kutt og skatteøkninger som bryter dramatisk med det som er regjeringens uttalte politikk.

Umulig med Ap-forlik

— Hvis regjeringen insisterer på å gjennomføre Sem-erklæringen, kan de ikke gjøre det med oss. Sem-erklæringen trekker opp en alternativ kurs til Ap, og de kan ikke forlange at vi skal støtte den, sier partileder Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

Partiets finanspolitiker, Ranveig Frøiland, er enda klarere:

— Hvis hele Sem-erklæringen skal gjennomføres er det umulig å få til et forlik med Ap, sier hun.

Ap-toppene gjør det klart at det ikke bare er et spørsmål om kroner og øre. Like viktig er politikken. Ap stilte i forhandlingene med regjeringspartiene åtte politiske krav - i tillegg til kravene om å flytte på vel syv milliarder kroner. Det inkluderer blant annet en fredning av sykelønnsordningen.

Sem-erklæringen står fast

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa i et intervju med Bergens Tidende 17.oktober at han «ikke er innstilt på å avlyse noen Sem-løfter nå.» Bondevik slo fast at det i løpet av stortingsperioden skal brukes 60 milliarder kroner på å innfri Sem-løftene - inklusive 31,5 milliarder i skattelettelser. Bondeviks uttalelser får Ap-toppene til å forstå mer av regjeringspartiene opptreden i forhandlingene med Ap:

— Gjennom disse uttalelsene har Kjell Magne Bondevik påført seg selv et kjempeproblem, sier Hill-Marta Solberg.

For Ap er det med andre ord helt utelukket å bidra til at Bondevik overlever som statsminister - uten at politikken endres i Aps retning. Det spekuleres i at Ap er redde for en regjeringskrise i frykt for at de kan komme til å måtte påta seg regjeringsansvaret. Men svært sentrale Ap-kilder avviser overfor Bergens Tidende dette helt kategorisk og slår fast at partiet ikke lar seg true eller presse til å redde regjeringen.

Bare Frp-forlik mulig

Dermed gjenstår i realiteten bare Frp som en mulig forlikskandidat. Frp vil som kjent la sine fylkesledere ha et avgjørende ord med i laget når det gjelder spørsmålet om regjeringen skal reddes - hvis det blir stilt et kabinettspørsmål.

I realiteten betyr den sammensatte og uklare situasjonen at regjeringen Bondevik lever utrygt. Blir det først stilt kabinettspørsmål, tyder mer og mer på at det kan bli regjeringskrise.