Kravet om statsrådenes tilknytning til statskirken vil sentralstyret også fjerne. Det besluttet styret på et møte mandag. Saken skal endelig behandles i partiet på landsmøtet i april etter at også fylkeslagene har sett på den omstridte saken.

– Ap håper på bred tilslutning, sier statsminister Jens Stoltenberg.

På møtet ble det også vedtatt at Ap vil utvikle det kirkelige demokratiet. På sikt skal utnevning av biskoper foretas av valgte kirkelige organer, men inntil de får legitimitet og representativitet, skal biskoper fortsatt utnevnes i statsråd.

Før sommeren ønsker regjeringen å legge fram en stortingsmelding om statskirkeordningen. Alle delene i saken må behandles omstendelig ettersom Grunnloven må endres på flere punkter dersom statskirken fjernes eller endres.

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i helgen at de går inn for å beholde statskirken. SV krever fullt skille, men dette blir ikke tatt til følge.

— Dypt uenige

Parlamentarisk leder Magnhild Meltveit Kleppa sier til NTB at hun konstaterer saklig uenighet mellom Arbeiderpartiets sentralstyre og Senterpartiet.

– Vårt landsmøte har slått fast at Den norske kirke fremdeles skal forankres i Grunnlovens paragraf 2 om at den evangelisk-lutherske lære er statens religion, og at kirkelig statsråd skal utnevne biskoper, sier hun til NTB.

Det mest problematiske for Senterpartiet er at Ap vil fjerne grunnlovsfestingen av statens offentlige religion.

– Vi er enige om å fjerne bestemmelsen om oppdragerplikt, men dypt uenig i å fjerne Den norske kirkes forankring, sier hun.

Meltveit Kleppa har oppfattet det slik at grasrota i Arbeiderpartiet er enig med Senterpartiet, men sier samtidig at regjeringen har god erfaring i å finne samlende løsninger.

- Dårlig forslag

SVs Rolf Reikvam mener Arbeiderpartiet har lagt fram et forslag til kirkeordning som mangler prinsipiell tenkning, og sier det er en avgrunn mellom Ap og SV i dette spørsmålet.

– Den uholdbare sammenblandingen mellom religion og stat som vi har i dag, vil fortsette med Arbeiderpartiets forslag. Dette lukter av et forsøk på kompromiss som skal roe ned ulike grupper i partiet, sier Reikvam til NTB.

Han sier at selv om Arbeiderpartiet vil fjerne henvisningen til den evangelisk-lutherske lære som statens offentlige religion, skal staten fortsatt ha grep om religionen ved å utnevne de øverste lederne av dette trossamfunnet.

– Statskirken og statsreligionen vil bestå, å si noe annet vil bare være ordskvalder, sier han.

Han synes ikke det går an å bruke som argument at valgdeltakelsen i kirkelige valg er så lav at kirkelige organer ikke er representative nok til å utnevne biskoper.

– Vi kan ikke piske folk til å stemme. Det er Stortinget som har vedtatt kirkeloven. Vi kan når som helst etablere en mer demokratisk kirke, sier han.

Reikvam er spent på hva som vil skje på Arbeiderpartiets landsmøte, og tror kirkens folk vil engasjere seg mot forslaget.