Dermed er det mer enn klart at oljeindustriens gigantiske lobbyaksjon for sterkt forbedrete skattebetingelser gikk skeis. Bare Frp støtter industrien på Stortinget.

Ap støtter regjeringen i at leteområder utenfor Nordland og Troms foreløpig skal stenges for oljeleting. Det gjelder feltene Nordland VI og VII, og Troms II.

Regjeringen går imidlertid mot nederlag i spørsmålet om oljeleting i Barentshavet og størrelsen på et forskningsfond hvor avkastningen skal brukes til forskning i petroleumssektoren.

Mer leting i Barentshavet

I oljemeldingen gikk regjeringen inn for å avvente resultatet av leteboringer det allerede er åpnet for før ytterligere tillatelser gis. Både Ap og Frp er misfornøyd med dette. Ap ønsker at det skal gis tillatelse til leting i nye blokker i Barentshavet i 2005. Det ble avklart i et møte i Aps stortingsgruppe i går ettermiddag, opplyser partiets energipolitiske talskvinne, Sylvia Brustad. Hun sier at det neste år er ventet et betydelig antall permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien og at det bør gjøres mer enn det regjeringen legger opp til for å motvirke dette.

Brustad understreker at Ap sier nei til å gjøre konsesjonsreglene mer fleksible og at basepolitikken må opprettholdes, det vil si at ingen baser skal legges ned.

Vil ha mer til forskning

Brustad peker også på at det bør bygges opp norsk kompetanse for fjerning og demontering av installasjoner i oljeindustrien. Det vil skape arbeidsplasser.

— Det bør legges frem en plan for dette, sier Brustad.

Når det gjelder forskning, ønsker både Frp og Ap å sette av mer penger enn det regjeringen har tatt seg råd til.

Regjeringen foreslår å sette av en milliard kroner i et fond hvor avkastningen på 40 millioner kroner skal brukes til grunnforskning i petroleumssektoren. Ap ønsker å doble avsetningen til 2 milliarder kroner, og dermed sikre en årlig avkastning på 80 millioner kroner. Frps oljepolitiske talsmann, Øyvind Vaksdal, sier dette er «et skritt i riktig retning», men minner samtidig om at Frp ønsker et fond på 10 milliarder kroner.

Vaksdal kaller regjeringens oljemelding «tannløs og blodfattig.». Han mener det trengs kraftig lut til for å holde hjulene i gang, og vil ha oljeleting utenfor Nordland og Troms, og at det gjennomføres betydelige lettelser i skatteregimet for oljeselskapene.