• Alle kommuner i landet, bortsett fra de aller minste, bør få sitt eget polutsalg, sier Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Dette betyr dobbelt så mange pol som i dag.

OLAV GARVIK

Hanssen er Arbeiderpartiets sosialpolitiske talsmann. Han sier til Bergens Tidende at en så offensiv holdning vil være det beste tiltaket for å unngå at det kommer vin i dagligvareforretningene.

Statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) i Arbeids— og sosialdepartementet sier i en kommentar til Hanssens utspill at det vil ikke være særlig lønnsomt for Vinmonopolet å øke antallet utsalg utover dagens nivå. Dette er departementet og Vinmonopolets ledelse enige om.

Ved årsskiftet var det 195 vinmonopolutsalg rundt omkring i landet som består av ca. 430 kommuner.

Ønsker flere små

Bjarne Håkon Hanssen, som var landbruksminister i forrige Ap-regjering, understreker at tilgjengeligheten til Vinmonopolets varer av flere grunner må bli bedre enn i dag. Men han ser likevel for seg at det blir opprettet en lang rekke små polutsalg «med begrenset utvalg og begrenset åpningstid,» som han sier.

— Vi er nødt til å føre en alkoholpolitikk som har bred aksept i befolkningen. Fra Arbeiderpartiets side er det grunn til å fastslå at vi og KrF står veldig nær hverandre om det meste i alkoholpolitikken. Vi har bl.a. vært pådriver, og hittil fått full støtte fra KrF, for å øke antallet polutsalg, sier Hanssen videre.

Regjeringen sier nei

Statssekretær Ravnanger sier at hun er overrasket over utspillet fra Arbeiderpartiets fremste sosialpolitiker, for hun har ikke registrert noen pågang fra kommunene for å få flere pol.

— Fra regjeringens side er det heller ingen planer om å utvide antallet utsalg. Ifølge den nye alkoholloven som trådte i kraft i sommer skal det være dialog med kommunene om eventuelt nye polutsalg.

— Mange mennesker må fortsatt reise et drøyt stykke for å skaffe seg drikkevarer?

— Ja, men jeg opplever at vi har nådd frem til en god balanse når det gjelder hensynet til tilgjengelighet og å sikre Vinmonopolets stilling. Det salgsmønsteret vi nå har fått bør være effektivt nok til å demme opp mot handelslekkasje i grensetraktene, smugling og hjemmebrenning.

- Må få kjøpe det de vil

— De aller fleste utsalgene er blitt selvbetjente, og har dermed økt omsetningen. Er det bekymringsfullt?

— Vinmonopolet har selv ønsket denne omleggingen, og mener at den har vært vellykket. Også vi i KrF innser at vi lever i virkelighetens verden. Omsetningen har med velstandsøkningen å gjøre. Men folk må få kjøpe det de vil på Polet. Vi skulle selvsagt ha sett at det var mindre drikking, og det er særlig ungdommens drikkevaner som bekymrer oss, sier Ravnanger.