Forslaget fra programkomiteen fikk dermed flertall på Arbeiderpartiets landsmøte. 207 av de 300 landsmøtedelegatene gikk inn for å holde skatter og avgifter på dagens nivå. Mindretallet på 93 delegater ønsket en mindre forpliktende formulering om å holde skatte— og avgiftsnivået på om lag samme nivå som i dag.

– De rike kan godt betale mer skatt, men det betyr ikke at vi må øke det generelle skattenivået, sier Ap-nestleder Helga Pedersen, og legger til at vedtaket om å beholde dagens nivå gir rom for at rike næringslivsledere som Stein Erik Hagen kan betale mer skatt.

Mindretallet ønsket mer handlingsrom ved å ikke binde seg til dagens skattenivå.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen slått fast at skattenivået skal holdes fast på 2004-nivået. SV har på sitt landsmøte gått inn for å endre formuleringen for å åpne for høyere skatter og avgifter i neste stortingsperiode.

SKATT: – De rike kan godt betale mer, mener Ap-nestleder Helga Pedersen.
scanpix