Redaksjonskomiteen leverte en delt innstilling, med et knapt flertall for gradvis avvikling. Reaksjonskomiteens leder, Rigmor Aasrud, var blant mindretallet som ville at næringen skulle fortsette under streng overvåking.

Men det var en klar overvekt av delegater som mente at bransjen har fått nok sjanser og at det må bli en styrt avvikling. De som driver i næringen skal få omstillingsmidler fra staten for å begynne med annen landbruksvirksomhet.

Av de 295 avgitte stemmene var det 170 som støttet forslaget om avvikling.