— Dette går kaldt nedover ryggen på meg, og det viser partiets sanne ansikt. Carl I. Hagens uttalelser er rett og slett rasisme, ja, reinspikka rasisme, sier Henriksen som også er leder av Hordaland Arbeiderparti.

Bakgrunnen for at stortingsrepresentanten er så opprørt er vedtaket i Oslo Frp søndag om strengere krav om norskundervisning for at innvandrere skal få offentlige stønader.

På Frp-årsmøtet foreslo den tidligere partilederen at man bør kunne frata innvandrere både kontantstøtte, barnetrygd og sosialhjelp hvis de ikke er i stand til å dokumentere at de aktivt gjør noe for å lære barna norsk.

- Bare bygdetullinger

— Nøler du ikke det minste med å ta ordet «rasisme» i bruk?

— Nei, jeg gjør ikke det. Jeg står inne for en slik påstand. Det stinker rett og slett av den type uttalelser han kommer med. Det er bare politikkens bygdetullinger som kan foreslå slikt.

Det gjør det ikke bedre at Frp aldri har lagt to pinner i kors for at innvandrerne skal lære seg norsk. Husk dessuten på at såvel barnetrygd som kontantstøtte er såkalte universelle ordninger som ikke er basert på behovsprøving.

— Kravet om norskopplæring har jo ganske bred politisk støtte?

— Ja, det er greit, men ikke knyttet til slike represalier. Man stiller heller ikke i dag noen krav om norske foreldres omsorg for å gi offentlige støtteordninger, mener Henriksen.

- Ikke med en ildtang

Han er noe overrasket over utspillet, men ikke så mye fordi han innbilte seg at Frp sto for noe annet. Han hadde likevel ventet at det av taktiske grunner ville vokte seg for å vise «rasismen».

— Når partiet i dag har oppunder tretti prosent oppslutning, ifølge enkelte målinger, er det blitt så pass stort at mange Frp-ere vil reagere på slike vedtak som strider med all humanisme. De hadde nok trodd at den type tankegods var reservert for Vidar Kleppe og Demokratene.

Men det kan være nyttig å få slikt grums opp i dagen, for det vil ikke styrke det borgerlige samarbeidet. De andre partiene vil ikke ta i slikt med en ildtang, er jeg overbevist om, sier Per Rune Henriksen.

ANKLAGER HAGEN: Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsmann, Per Rune Henriksen
Arkiv