Et overveldende flertall sa nei til EU-direktivet om post. 181 stemte for forslaget fra Rogaland Ap om at Norge for første gang skal bruke reservasjonsretten ved innføring av et EU-direktiv.

Kompromissforslaget som et enstemmig redaksjonskomité la fram, som gikk inn for å forhandle med EU om innføringen av postdirektivet, ble nedstemt.

Arbeiderpartiet går også inn for å legge ned pelsdyroppdrett i Norge. Et klart flertall på landsmøtet gikk inn for en styrt avvikling, med gjentatte brudd på regler for god dyrevelferd som begrunnelse.Redaksjonskomiteen leverte en delt innstilling, med et knapt flertall for gradvis avvikling. Reaksjonskomiteens leder, Rigmor Aasrud, var blant mindretallet som ville at næringen skulle fortsette under streng overvåking.

Men det var en klar overvekt av delegater som mente at bransjen har fått nok sjanser og at det må bli en styrt avvikling. De som driver i næringen skal få omstillingsmidler fra staten for å begynne med annen landbruksvirksomhet. Av de 295 avgitte stemmene var det 170 som støttet forslaget om avvikling.