Den voksende misnøyen og frustrasjon i kjølvannet av valget ble satt ord på av Hans Kolstad, Aps gruppeleder i fylkestinget, i en kronikk fredag i Hamar Arbeiderblad. Nå følger Austeng opp og sier til Østlendingen at det må innkalles til et ekstraordinært landsmøte for å drøfte krisen i partiet og ledelsens framtid.

— Ap har gjort et elendig valg. Resultatet er det dårligste siden 1924 og er dramatisk for vårt parti. Det er tid for klokskap og ettertanke, men samtidig kan vi ikke vente helt til neste landsmøte med å meisle ut en ny kurs. Derfor må vi innkalle til ekstraordinært landsmøte før nyttår, sier hun til Østlendingen.

Også nestlederen i Hedmark Ap, Siv Tørudbakken, støtter kravet fra Kolstad om et slikt landsmøte. Lederne i Elverum Ap og Stange Ap mener det samme. Tirsdag kommer de omstridte spørsmålene opp på et styremøte i Hedmark Ap.

-Ikke fri til KrF!

Austeng støtter også Kolstads utspill om at partiledelsen, som ledd i en gjennomgripende debatt, må være villige til å stille sine plasser til disposisjon. Hun advarer Stoltenberg mot å forhandle seg fram til videre regjeringsmakt med Kristelig Folkeparti, som nå søker mot Høyre.

— KrF foretrekker Høyre, det er et klart og avgjørende signal fra Bondevik. Det kommer ikke noe godt ut av at Ap skal flørte med og fri til partier som egentlig ikke vil styre med oss. I tillegg har velgerne talt. Ap må ta konsekvensene av den lave velgeroppslutningen. Derfor bør Jens kaste kortene, sier Austeng.

Hedmark Ap er Aps største fylkesparti og hjemfylke for flere tidligere innflytelsesrike rikspolitikere som Odvar Nordli og Sigbjørn Johnsen. Derfor blir misnøyen lagt merke til. Men kravet om lederskifte og ekstraordinært landsmøte blir likevel ikke støttet av andre fylkesledere.

Liten støtte

Arbeiderpartiet skal ha landsstyremøte mot slutten av uken, og det er her beslutningen eventuelt må fattes om et ekstraordinært landsmøte. Lite tyder på at det vil skje. Flere fylkesledere NTB har vært i kontakt med, erkjenner at valgkampen gikk galt, men at dette ikke er ledelsens ansvar alene.

— Jeg skulle gjerne sett hva valgresultatet var blitt uten Jens i front, sier fylkesleder Kjell Engebretsen i Akershus til NTB. Han legger til at han har god kontakt med grasrota i eget fylke og føler seg sikker på at det Kolstad tar opp, ikke er noe tema i Akershus.

Fylkesleder i Oslo Ap, Trond Jensrud, sier til Dagsavisen at utspillet fra flere Hedmark-politikere er en avsporing av debatten. Torstein Rudihagen, fylkesleder i Oppland, sier det er et feilspor å legge ansvaret på partiledelsen.

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, som selv kommer fra Hedmark, mener det ikke er behov for noe ekstraordinært landsmøte.