Det skriver Adresseavisen.

Mandag: Storberget sier han er «svært glad for et bredt politisk flertall for dette».

Tirsdag kveld: Storberget sier han ennå ikke har konkludert. Nå skal det settes i gang en prosess mot Politidirektoratet.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Hill-Marta Solberg innkalte tirsdag til et møte mellom justisfraksjonen og kommunalfraksjonen i partiet om saken etter at Aps mest fremtredende politikere på innvandringsfeltet har grepet inn, skriver Adresseavisen.

Krisemøte fredag

Allerede fredag i forrige uke ble det holdt et møte i Justisdepartementet der den sterke opposisjonen mot forslaget internt i Ap kom tydelig fram. Storberget var ikke med, men statssekretær Astrid Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik deltok. Begge disse skal være positive til hijabforslaget.

Etter det Adresseavisen kjenner til deltok også statssekretær i Arbeids— og inkluderingsdepartementet, Libe Riber-Mohn – som skal være en intens motstander av forslaget. Fra kommunalkomiteen var innvandringspolitisk talsmann Arild Stokkan Grande, komitéleder Tore Hagebakken og Saera Khan, sammen med Anne Marit Bjørnflaten og Ingrid Hegge fra justiskomiteen. Til stede var også representanter fra SV og Sp.

Aps deltakere i dette møtet er blant partiets fremste innvandringspolitikere, og de skal alle ha gitt sterkt uttrykk for at de er mot hijab i politiet. De skal også ha stilt seg svært kritiske til mangelen på prosess rundt denne saken – og ønsket en partimessig behandling.

Stoltenberg

Samtidig har Aps sentrale innvandringspolitikere jobbet mot Statsministerens kontor. Etter det Adresseavisen forstår skal Statsministerens kontor deretter ha lagt trykk på Justisdepartementet for å få en annen prosess. Blant annet skal frykten for en ny blasfemisak ha spilt inn.

Saera Khan sier til avisen at hun har «sterke prinsipielle meninger» og at hun har gitt uttrykk for disse internt i partiet.

Leder av justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten, har til nå forsvart bruken av hijab i politiet. Hun vil heller ikke kommentere interne prosesser i partiet.

– Nå legger vi opp til en skikkelig prosess hvor vi skal lytte til innspill. Det er jeg glad for, sier Bjørnflaten.