Innstillingen om boligskatten vil først bli avgitt fredag, bekrefter Sp-leder Odd Roger Enoksen overfor NTB.

Forhandlingene mellom Ap, Sp og SV brøt sammen mandag og ble først tatt opp igjen onsdag ettermiddag. Etter bruddet har det vært ført såkalte uformelle samtaler mellom Ap og Sp. Slike samtaler brukes av politikerne for å avklare om det er grunnlag for å starte formelle forhandlinger igjen.

Striden står om hvor store boliger som skal unntas for å betale boligskatt. Sp sto på grensen partiet var enig med Ap om for fire år siden, nemlig 150 kvadratmeter brutto areal. Regjeringen på sin side foreslo 85 kvadratmeter netto boareal.

I løpet av forhandlingene gikk Ap opp til 100 kvadratmeter, men det var ikke nok for Sp som dermed besluttet mandag at det ikke hadde noen hensikt å forhandle mer.

I samtalene som er ført siden bruddet, har Ap beveget seg videre oppover i håp om å komme fram til enighet om et system som kan erstatte dagens nokså tilfeldig satte ligningsverdier av boligene.

Etter det NTB kjenner til, er Ap nå villige til å unnta boliger opp til 106 kvadratmeter for boligskatt — det er den gjennomsnittlige størrelsen på en Husbankfinansiert bolig. Dette er langt fra stort nok for Sp, som likevel tolker Aps forhandlingsvilje til å være så stor at det er grunnlag for å starte forhandlingene igjen. Saken behandles i Odelstinget førstkommende mandag.

NTB