Etter et langvarig gruppemøte i SV onsdag fikk fraksjonen i familie, kultur og administrasjonskomiteen fullmakt til å innlede forhandlinger både med regjeringen og Ap.

Aps talsmann Trond Giske sier at han er veldig innstilt på å gå til regjeringspartiene sammen med SV for å få en bredest mulig plattform både når det gjelder selve flyttingen og det politiske innholdet for en flytting.

Delte meninger

— Meningene var delte, men SV har et landsmøtevedtak som går for utflytting av statlige institusjoner fra det sentrale Østland, sier komiteens nestleder, May Hansen, til NTB. Hun sier hennes fraksjon vil stille konkrete krav i forhandlingene med regjeringen.

Ett av de forhold SV har merket seg er at Arbeids- og administrasjonsdepartementet ikke har gjort noen konsekvensutredning.

— Tidligere har statsråd Norman vært særlig nøye med å understreke at all effektivisering i offentlig sektor må underlegges en økonomisk totalvurdering. I forslaget til utflytting av statlige tilsyn er slike økonomiske beregninger merkelig fraværende sier Hansen.

På spørsmål om det i SVs vedtak ligger en antydning om å utsette hele saken, sier Hansen at innstillingen vil bli levert den 5. mai som planlagt. Før den tid regner vi imidlertid med å få klarlagt en rekke spørsmål som var oppe på gruppemøtet, sier hun.

Positiv til samtaler

Trond Giske sier at stortingsmeldingen inneholder flere ubesvarte spørsmål som det kan være mulig å rydde opp i ved hjelp av samtaler med representanter for regjeringen.

— Det gjelder både selve flyttingen, hvordan en flytting er koblet opp med de politiske myndighetenes styring av tilsynene og spørsmål om de ansattes rettigheter ved en eventuell flytting, sier Giske til NTB.

Han sier at Ap har alvorlige innvendinger mot selve meldingen, blant annet er konsekvensene av flytting og kostnadene ved flytting blitt dårlig behandlet ifølge Giske.

Ap er i utgangspunktet positiv til utflytting av tilsyn, men mener at hvert tilsyn må vurderes for seg.

(NTB)