Tirsdag i neste uke skal Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité avgi sin innstilling om å senke de juridiske kravene til et norsk EU-medlemskap, skriver Klassekampen. Bak forslaget står Aps Marianne Aasen og Svein Roald Hansen og Høyres Per-Kristian Foss og Inge Lønning.

De fire ønsker å senke Grunnlovens krav til hvor mange representanter som må stemme ja for at Norge skal kunne avstå suverenitet etter en forutgående folkeavstemning. I dag er kravet at tre av fire representanter stemmer ja for å avstå suverenitet, men forslaget legger opp til at dette senkes til to av tre.

— Selve behandlingen i Stortinget skjer i januar, og det som er spennende i en sak som dette, er at den avgjøres av det faktiske flertallet i Stortinget, ikke nødvendigvis etter de partipolitiske skillelinjene. Her er det utbrytere både i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, forteller Per-Kristian Foss til NTB.

Selv om det lenge har vært enighet om at EU-medlemskap skal avgjøres gjennom folkeavstemning, er det Stortinget som formelt må vedta at Norge skal avstå suverenitet til EU.

— Ved folkeavstemningen i 1994 risikerte vi å havne i en situasjon der flertallet av befolkningen stemte for EU, men der et mindretall på Stortinget likevel blokkerte medlemskap. Slik kan vi ikke ha det, og derfor vil vi endre reglene, sier Aasen.