Arbeiderpartiet stiller knallharde betingelser for å inngå et budsjettforlik med regjeringen Bondevik. Kravlisten ble behandlet av partiets stortingsgruppe i går kveld. Den samlede kravlisten koster 7,5 milliarder kroner.

Jens Stoltenberg sier at mesteparten av kravene må innfris, hvis Ap skal inngå et forlik.

— Da vil det bli et ansvarlig, sosialt budsjett og det vil være et godt sentrum-Ap-budsjett, ikke et høyrebudsjett.

— Kravene er realistiske og de er alvorlig ment, sier han.

Aps kravliste

Kravlisten inkluderer 2,5 milliarder kroner mer til arbeid og næringsliv. Det inkluderer at dagpenge- og permitteringsordningene og skattefritakene for sjøfolk opprettholdes. Ap vil bruke 1,2 milliarder kroner for å «rette opp usosiale forslag i statsbudsjettet.» Det betyr blant annet at eldre får beholde gratis medisiner på blå resept og at småbarnstillegget i barnetrygden ikke fjernes. De vil bruke 2,2 milliarder mer til skole, eldreomsorg og barnehager. Det er i realiteten en styrking av kommuneøkonomien og de vil bruke 1,5 milliarder på andre områder som økt låneramme for Husbanken.

Ap-toppene Hill Marta Solberg og Jens Stoltenberg ville i går ikke gå detaljert inn på inndekningen, men de sier at regjeringen vil få en detaljert oversikt - hvis det blir reelle forhandlinger. Det som er klart er at Ap krever gjeninnføringen av utbytteskatten. Det gir 1,1 milliarder kroner. I tillegg synes ikke Ap det er noen god idé å øke bevilgningene til privatskoler med en halv milliard og å øke kontantstøtten.

Skatteskjerpelse

Etter det Bergens Tidende erfarer vil Ap ha rundt 5,5 milliarder kroner i skatteøkninger i forhold til regjeringens budsjettforslag. De vil i tillegg hente inn rundt 2 milliarder i kutt på ulike poster.

Dette vil sitte meget langt inne for regjeringen. Det er for eksempel ikke bare Høyre som misliker utbytteskatten. Også Venstre har i flere år kjempet innbitt mot denne skatten som de mener rammer små og mellomstore bedrifter.

Samtidig har Bergens Tidende grunn til å tro at regjeringen vil kunne få til en avtale med Frp hvis 5-5,5 milliarder kroner legges på bordet. Det betyr nær en halvering av kravlisten på samlet 10 milliarder kroner og inkluderer 2 milliarder til utjevning av ektefellepensjon. I dag får et ektepar 1,5 ganger det en enslig pensjonist får. Justeres dette opp til 1,7 betyr det to milliarder eller rundt 10.000 kroner per ektepar.

Vanskelig for Frp å si nei

— Det blir det meget vanskelig for oss å si nei til, sier en kilde i Frp. Men samtidig må en del andre brikker falle på plass. Det inkluder nesten 800 millioner til medisiner på blå resept for eldre og at frikortgrensene for eldre og uføre ikke heves. I tillegg må Frp kunne vise til rundt en halv milliard i økte veibevilgninger, en skatte- og avgiftslette på 1 til 1,5 milliarder kroner. Det gjelder økte bunnfradrag og økt innslag for toppskatt, samt kutt i enkelte avgifter. Frp må også ha en halv milliard til økte avskrivningssatser for næringslivet, samt rundt 400 millioner til skole og annet.

Overfor BT hevdes det at Frp også kan være med på å diskutere når de ulike tiltakene skal innføres fra. Hvis et tiltak gjennomføres fra 1. juli i stedet for 1. januar, blir ikke budsjettvirkningen så dramatisk.

Regjeringen står dermed overfor to valg: Et forlik med Frp vil bety meget smertefulle kutt i allerede stramme budsjetter. Et forlik med Ap vil innebære skatteskjerpelser regjeringspartiene gikk til valg på å redusere. I dag er det sonderinger med Ap. Ender det med reelle forhandlinger, vil de tidligst starte mandag.