OLAV GARVIK

Det er en sentral kilde i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som opplyser til Bergens Tidende at partiet allerede har bestemt seg for å avvise momsøkningen. I regjeringens budsjettforslag fremgår det at økningen på ett prosentpoeng utgjør ca. 6,5 milliarder kroner i merinntekt.

Også i Fremskrittspartiet pågår det i disse dager meningsbrytninger om regjeringens omstridte momsforslag. Selv om Carl I. Hagen var raskt ute med å avvise ethvert forslag om økt merverdiavgift, er det flere i partiet som mener at det blir ekstra vanskelig å skaffe penger til gode formål dersom momsforslaget blir avvist.

Paradoks og hodepine

Dersom «momstilhengerne» skulle vinne frem, kan vi få den paradoksale situasjonen at det avgiftsskeptiske Frp er med og berger regjeringens momspolitikk, mens det mer «avgiftsvante» Arbeiderpartiet denne gang setter foten ned.

Dette er den hodepinen stortingsgruppen har når den nå arbeider på spreng for å meisle ut et alternativt budsjettopplegg. Noe av dette ble diskutert på gruppemøtet i går ettermiddag.

Også de øvrige partiene på Stortinget drøftet budsjettsituasjonen på sine gruppemøter.

Bordet fanger i Ap.

Arbeiderpartiet har satt seg i en ekstra krevende situasjon, for det er fast bestemt på å ikke øke den samlete skatte— og avgiftsbyrden for folk flest. Partiets leder, Jens Stoltenberg, har en rekke ganger forsikret offentlig - gjennom taler og intervjuer - at dette er et forpliktende standpunkt.

— Det standpunktet må vi selvsagt også rette oss etter i budsjettarbeidet, understreker BTs kilde.

Det eneste som foreløpig er sikkert når det gjelder Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsendringer er justeringer av toppskatten og utbytteskatten på aksjer. Partiet ønsker ikke å redusere toppskatten i samme omfang som regjeringen har lagt opp til.

Finansminister Per-Kristian Foss har presentert et forslag som for toppskattens del innebærer 4,1 milliarder kroner i reduserte statsinntekter. Dette forslaget er slik innrettet at det reduserer avstanden mellom skatt på lønnsinntekt og på kapitalinntekt.

Det er på dette punktet Arbeiderpartiets politikere for tiden sitter og svetter og finregner.

Sitter igjen i Stortinget

Mens de mest fremtredende stortingspolitikerne drar til Nordisk Råds møte i Stockholm neste uke, blir partienes «regnemestre» og finanspolitikere igjen i Stortinget for å arbeide videre med budsjettalternativene. Først i uken deretter - et stykke ut i november - begynner den virkelige dragkampen mellom regjeringspartiene og opposisjonspartiene.

Arbeiderpartiets momsstandpunkt er enda et signal om at Oddvard Nilsen & Co. gjør klokest i å forsøke et budsjettkompromiss med Carl I. Hagen og hans drabanter.