TRON STRANDOslo

Det halvstatlige selskapet, som får 2,45 milliarder statlige kroner å rutte med, blir dermed ikke et holdingselskap. I stedet skal de etablerte institusjonene SIVA og SND eie halvparten hver og det er disse selskapene som skal utnevne styret — ikke Nærings- og handelsdepartementet.

Høyres næringspolitiske talsmann, Ansgar Gabrielsen, sier at han for en uke siden varslet Aps talsmann, Kjell Opseth, om at Ap under avstemningen ville få subsidiær støtte av Høyre.

— Statsråd Grete Knudsens opplegg er bedre enn det som er kokt sammen på Stortinget. Selv om vi er mot selskapet i prinsippet, ville vi ha støttet regjeringens forslag. Det ville lettet tilgangen på privat kapital. Men Ap på Stortinget har ikke vært interessert i å få vedtatt Grete Knudsens opplegg, sier Ansgar Gabrielsen til Bergens Tidende.

Gabrielsen understreker at investormiljøet komitien har vært i kontakt med har varslet at Opseths modell ikke vil tiltrekke seg privat kapital. Det avviser Kjell Opseth (Ap).

— Alle investormiljøene sier at jo lenger selskapet er unna departementet, desto bedre. Det oppnår vi ved den løsningen vi har valgt. SIVA og SND skal oppnevne et profesjonelt, uavhengig styre, sier Opseth.Han hevder at investormiljøene er engstelige for politisk innblanding og endring av rammebetingelser.

— Det har vi valgt å ta hensyn til, sier Opseth.