Målingen fra Din Mening/Norsk Statistikk viser at Fremskrittspartiet får støtte fra 22 prosent av velgerne og går tilbake 0,2 prosentpoeng, skriver Nationen.

Daglig leder Arve Østgaard i Din Mening tror ikke bråket i Frp virker negativt inn på velgerne.

Kristelig Folkeparti går tilbake 0,3 prosentpoeng og får 15,2 prosents oppslutning. SV går tilbake 1,2 prosentpoeng til 7,3 prosent, Senterpartiet går tilbake 0,5 til 5,4, Venstre tilbake 0,3 til 3,4 og Rød Valgallianse fram 0,7 til 2,2 prosents oppslutning.

NTB