Arbeiderpartiet ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 28 prosent. Med en oppslutning på 27,9 prosent, en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng, er Ap Norges klart største parti i MMI-målingen som er utført for Dagbladet og NRK. Partiet ligger likevel langt bak oppslutningen fra forsommeren i fjor, da det lå tett oppunder 40 prosent.

Frp-formann Carl I. Hagen kan på sin side notere at tilbakegangen fortsetter for partiet med 1,3 prosentpoeng, men gleder seg nok likevel over fortsatt status som nest største parti med 21,6 prosent oppslutning.

Høyre gjør et lite byks oppover med 2,7 prosentpoengs økning til 16,6 prosent, mens Venstre kan glede seg over å være over den magiske sperregrensen med 5 prosents oppslutning, en framgang på 1,3 prosentpoeng. Sentrumskamerat Sp går tilbake med like mye som Venstre går fram, og får en oppslutning på fattige 5,6 prosent.NTB