Marianne Røiseland

Pakken som undervisningsminister Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg legger frem i dag har en ramme på 15 milliarder kroner.

  • Arbeiderpartiet lover å betale renteutgifter på kommunens lån til skolevedlikehold i 20 år. De fem første årene blir gjort avdragsfrie.
  • Kommunene kan søke om ca 25.000 kroner per elev til vedlikehold, rehabilitering eller nybygg. Pakken fra regjeringen vil for Bergen utgjøre 758 millioner kroner.
  • Ordningen trer i kraft 1.1.2002. I de påfølgende åtte årene har kommunene anledning til å søke på konkrete prosjekter.
  • Kommunen kan ta opp lånet hvor de vil og er ikke forpliktet til å låne i Husbanken.