Valgnederlaget tvinger Arbeiderpartiet til en slankekur som kan bli ubehagelig for mange ansatte. Den statlige partistøtten blir redusert fra 49,9 til 35,5 mill. kroner på årsbasis i kommende stortingsperiode, så sant ikke stortingsflertallet gjør store justeringer i statsbudsjettene fremover.

Det er avdelingsdirektør Christian Horst i Arbeids— og administrasjonsdepartementet som har regnet dette ut for Bergens Tidende. Han har det praktiske ansvaret for statsstøtten til partiene som utgjør i alt 137,9 mill. kroner.

Konsekvenser i Hordaland

— Dette vil nok også få konsekvenser for partikontoret her i fylket. Jeg er forberedt på at vi kan bli nødt til å redusere staben, sier Ranveig Frøiland som er leder i Hordaland Arbeiderparti.

Fylkessekretær Roald Kvamme legger ikke skjul på at det er en viss bekymring blant de ansatte.

— Men jeg vil bli overrasket om det blir kuttet ned på det lokale apparatet med tanke på at vi snart skal gi oss i kast med forberedelsene til valget i 2003, tilføyer han.

Den faste staben på partikontoret er beskjeden: to fylkessekretærer som er lønnet av partiet sentralt, og to kontorsekretærer.

Kvamme opplyser at den største inntektskilden for fylkespartiet likevel er 1,4 mill. kroner som utbetales på grunnlag av valgresultatet ved fylkestings- og kommunevalget i 1999.

Denne lokalstøtten til partiene kommer med andre ord i tillegg til statsstøtten.

De små får ingenting

Partistøtten fra staten regnes ut på grunnlag av antall stemmer og oppslutning ved stortingsvalget. Denne fordelingsnøkkelen gjelder like til neste stortingsvalg, i 2005.

Statsstøtten er den desidert viktigste inntektskilden for alle partier med minst 2,5 prosent oppslutning. Oppnår de mindre, slik bl.a. RV, Kystpartiet og Pensjonistpartiet gjorde, får de ikke en eneste krone.

Flere må suge på labben

Arbeiderpartiet er ikke det eneste som må suge på labben før lykken eventuelt vender tilbake. Samtlige tre sentrumspartier får færre statskroner å rutte med.

Triumfatorene er Høyre og SV. Mens Høyre får støtten øket fra 20,4 til 30,9 millioner kroner, gjør SV et kraftig byks fra 8,6 til 18,0 millioner kroner.