GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Under sin tale til årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti fortalte fylkesleder Ranveig Frøiland om initiativet fra Bergen. — Vi kan ikke akseptere at barn lider på grunn av fattigdom. Dette må vi rydde opp i. I Bergen er Anne-Grete i gang med planleggingen av et prosjekt som skal gjøre noe med dette. Og til det trengs det penger, Jagland, sa hun henvendt til partilederen. Gratis skole Jagland på sin side kvitterte med at det måtte bli slutt på at foreldre måtte betale egenandeler for ulike skoleaktiviteter.- Norsk skole skal være gratis for alle, sa han.Han lovet også en vesentlig reduksjon i barnehagesatsene, og det skulle staten betale for. Men verken Strøm-Erichsen eller Frøiland tror det er tilstrekkelig.- Jeg har bedt byråd for helse- og sosial og byråd for skole og oppvekst om å starte en kartlegging for å få vite omfanget av fattigdomsproblemet. Hvor mange barn er det snakk om? Kartleggingen kan blant annet skje gjennom skolen. Lærerne vil som oftest vite hvilke barn det er snakk om, sier Strøm-Erichsen. Uklar tiltakspakke Hun er foreløpig ganske vag på hvilken tiltakspakke det kan bli snakk om, fordi planleggingen så vidt har kommet i gang.- Det er viktig at tiltakene kommer barna til gode. Derfor er det ikke uten videre gitt at vi bare skal øke de generelle tiltakene, som å heve sosialhjelpssatsene for barnefamiliene. Når Jagland sier det skal bli slutt på egenandeler i skolene, er det en måte å hjelpe barna direkte på. - Men vi må ikke samtidig sette oss i en situasjon der skolenes handlingsrom blir begrenset. Og vi kan heller ikke komme i en situasjon der vi er tilbake til de gamle tiders fattigkasse. Statlig hjelp Strøm-Erichsen håper å kunne sette i gang et prosjekt med midler fra staten. Ranveig Frøiland vil ta dette opp med sosialminister Guri Ingebrigtsen, barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim og kommunalminister Sylvia Brustad.- Jeg tror ikke det har noe for seg med en statlig bevilgning som skal smøres tynt utover 70.000 fattige barn. Jeg tror det er lurt å begynne i Bergen med et forsøksprosjekt her, sier hun.