Begge partier har nå en oppslutning på om lag 26 prosent.

Høyre ser ut til å miste mange av velgerne som har strømmet til partiet tidligere i sommer. Samtidig øker oppslutningen om Arbeiderpartiet. I MMIs undersøkelse for Dagbladet og NRK er det nå bare 0,2 prosentpoeng som skiller de to hovedmotstanderne. Siden junimålingen har Høyre falt 4,3 prosentpoeng til en oppslutning på 26,6 prosent. I samme periode har Arbeiderpartiet klatret til 26,4 prosent, en økning på 2,4 prosentpoeng.

Den samme tendensen viser Opinions undersøkelse for Aftenposten. Der har Høyre en oppslutning på 26,3 prosent, mot Arbeiderpartiets 25,9 prosent.

— Stemningen snur - Det er inspirerende å se at Ap har fremgang. Dette underbygger flere andre tegn på at stemningen er i ferd med å snu, sier Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Han mener at den politiske debatten i det siste har tydeliggjort forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Høyre-leder Jan Petersen sier han ikke er skuffet over tilbakegangen i meningsmålingene.

— Jeg tar det som et utgangspunkt for mer jobbing. Jeg har vært forberedt på at vi vil se målinger som også går ned. Vi har jo hatt veldig høye nivåer å forsvare, sier han til NRK.

KrF står i ro KrF står omtrent på stedet hvil i begge undersøkelsene, men oppslutningen om sentrumsalternativet øker. Både Venstre og Senterpartiet går nemlig fram. I Opinions måling er økningen henholdsvis 1,2 og 1 prosentpoeng. SV går fram med om lag 1 prosentpoeng til en oppslutning på omtrent 9 prosent i begge målingene. For Frp er utviklingen mindre entydig.

I MMIs måling går partiet fram 0,5 prosentpoeng til 13,2 prosent, hos Opinion går oppslutningen ned med 1 prosentpoeng til 12,8.