Det ferske partibarometeret som Opinion AS har laget for Bergens Tidende er dyster lesning for partiledelsen. Med 25,4 prosent oppslutning nå i desember er den nedadgående tendensen et alvorlig varsku, for vi må tilbake til juni for å finne kraftigere velgersvikt fra én måned til en annen.

— Det har vært en jevn tilbakegang siden mai. Arbeiderpartiet har mistet gjennomsnittlig ett prosentpoeng for hver måned. Det har heller aldri tidligere vært så stor avstand mellom de to hovedblokkene - regjeringspartiene og opposisjonen - som nå, sier konsulent Tonje Haugberg i Opinion.

De tre regjeringspartiene ville samlet ha fått 69 representanter, mens opposisjonen ville hatt 100. Styrkeforholdet i Stortinget i dag er henholdsvis 87 mot 82.

Fra Ap til Frp

Målingen er utført på et tidspunkt da den opphetede debatten om opsjoner til næringslivstopper ennå pågikk. Det samme gjaldt den indre dragkampen i regjeringen om Norge skulle sende FN-soldater til Sør-Afghanistan.

Underlagsmaterialet viser at over 9 prosent av dem som ga Arbeiderpartiet sin stemme ved valget i fjor nå har hoppet over til Fremskrittspartiet. Nesten hver tiende av de daværende Ap-velgerne mener med andre ord at Jens Stoltenberg og hans team ikke har levd opp til forventningene. I tillegg har hver femte av Ap-velgerne fra i fjor klatret på gjerdet og sagt at de nå er usikre på hvem de vil stemme på.

Borgerlig medvind

Men heller ikke Frp har grunn til å juble. Selv om det fortsatt er størst, ifølge Opinion-målingen, mistet det prosentvis nesten like mange sympatisører som det største regjeringspartiet fra november til desember.

Når den borgerlige blokken likevel har «dratt fra» regjeringspartiene, skyldes det at Høyre, KrF og Venstre seiler i medvind for tiden. Det er særlig Høyre som er i ferd med å reise seg etter det elendige valgresultatet i fjor. Med et byks på 1,3 prosentpoeng ville partiet ha fått seks flere mandater enn i fjor.

Også KrF ville ha fått god uttelling, hvis det hadde valg nå. Venstre ville på sin side ha beholdt nesten like mange utjevningsmandater som i fjor.

Av regjeringspartiene er det Senterpartiet som har størst grunn til å være tilfreds med oppslutningen. Den er nesten like høy som ved valget i fjor. SV har kanskje den mest stabile velgerskaren av alle med drøyt 8 prosent oppslutning.