I Ap bekrefter flere svært sentrale regjeringskilder at det nå tenkes og snakkes om endringer i regjeringskabalen koblet sammen med diskusjonen om arverekken etter statsminister Jens Stoltenberg. Diskusjonen går også relativt åpent blant medlemmer i partiets sentralstyre og stortingsgruppe.

Helseminister

For tiden knyttes diskusjonen i Ap om arverekke konkret opp mot et mulig skifte av helseminister. Få vil spå når eventuelle endringer vil komme, men flere er klare på at noe bør skje i god tid før kommunevalget.

— Ja, det snakkes i regjeringskretser. Men det kommer ikke til å skje i neste uke - for å si det sånn, sier en kilde nær statsminister Jens Stoltenberg.

Etter det Aftenposten erfarer skal både Giske og Støre være åpne for å ta helseministerjobben hvis dette er Stoltenbergs og partiets ønske.

Tapssak

Årsaken til diskusjoner om endring i Helsedepartementet er at Ap sliter tungt med tillit i befolkningen på store deler av Vestlandet etter flere bitre sykehusstrider. Partiet har ligget katastrofalt lavt - over lang tid - på flere lokale målinger, senest i BT og Aftenpostens målinger i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 7. februar.

Den viser at Ap kan gå på en kjempesmell i kommuner som kan miste sykehuset sitt eller som kan sitte igjen med et sykehus «light». Bakgrunnstallene i den siste målingen avdekker også at Høyre vinner stort på Vestlandet på Aps problemer i sykehussaken.

Internt i Ap frykter man at sykehusstriden kan bli «Den store tapssaken» ved kommunevalget til høsten. Det blir derfor vurdert om Ap skal sette inn et av sin tyngste kort på posten, slik Stoltenberg gjorde da han erstattet Sylvia Brustad med Bjarne Håkon Hanssen i Helsedepartementet.

Ståkarakter

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen får ståkarakter - men heller ikke noe mer - internt i Regjeringen for håndteringen av de tøffe sykehusrundene det siste året. Det blir også fremhevet at statsministeren generelt er tilbakeholden med å vrake statsråder «i tide og utide».

Likevel bekrefter de samme kildene at Ap-ledelsen diskuterer om man trenger å gjøre endringer i sitt regjeringsmannskap i god tid før valget.

Blant svært sentrale Ap-kilder rundt Stoltenberg blir det sagt at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse om Strøm-Erichsen blir sittende eller ei. Men en kilde sier at Strøm-Erichsen selv har vært inne på at hun kan komme til å trenge avløsning fra helseministerposten.

— Hun er sliten etter alt kjøret, sier kilden.

Særstilling

Tre personer anses som mulige arvtagere etter Jens Stoltenberg både som statsminister og partileder: Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Helga Pedersen.

Blant disse tre står Støre i en særstilling. Men som helseminister er både Støre og Giske svært aktuelle. Begge vurderes i regjeringssystemet og partiet som sterke og handlekraftige politikere som kan håndtere et tungt og konfliktfylt felt.

God CV

Støre har blant annet erfaring fra Verdens helseorganisasjon og Røde Kors. Giske blir omtalt som en allrounder som kan ta nesten hvilket som helst departement, og som «lykkes med alt han tar i».

Hvis Støre går over fra den prestisjetunge utenriksministerposten, vil en viktig grunn være at han blir satt på «statsministerskole» for å skaffe seg solid innenrikserfaring.

For Støres del vil det imidlertid være en vanskelig avveining om han skal ta ansvar for et politisk område med store konflikter internt i så vel Ap som mellom de tre rødgrønne partiene og geografisk i Norge, eller fortsette som en meget populær utenriksminister. Kun to utenriksministre i NATO har lengre fartstid.

Vinning eller tap

Noen kilder i Regjeringen mener det vil være en tabbe å plassere Støre i Helsedepartementet.

— Det vil være det dummeste i hele verden å sette Jonas i Helsedepartementet. Han er suveren i utenriksspørsmål, og vil miste mye popularitet i det øyeblikket han må begynne å mene noe om lokalsykehus, sier en regjeringskilde.

Samtidig mener andre at Støre «vil ha godt av» å ta over uriasposten i Helsedepartementet. Som statsminister må man takle «sykehussaker» på løpende bånd. Håndterer Støre helseministerjobben på en solid måte, vil han være den soleklare statsministerkandidaten fra Ap etter Stoltenberg.

Ingen er i tvil om at Giske vil håndtere helseministerposten på en god måte, men han vurderes fortsatt av mange som for mye av en venstrefløykandidat til å ta over som statsminister etter Stoltenberg. Men Giske har mange tilhengere, og hans posisjon i partiet anses for å være ytterligere styrket etter at han ble næringsminister.

Rokering

Hvis Strøm-Erichsen skulle gå helt ut av Regjeringen, vil det være et krav at den som kommer inn er fra Hordaland, eller i alle fall fra Vestlandet. Men et skifte på helseministerposten behøver ikke bety at Strøm-Erichsen forsvinner ut av Regjeringen. Går Giske til Helsedepartementet, kan Strøm-Erichsen ta over Næringsdepartementet – slik Brustad gjorde da hun måtte forlate helseministerposten i 2008. Blir Støre helseminister, vil det bety en større rokering. Da vil trolig andre bli hentet inn i Regjeringen.

Synspunkter? Si din mening her.