Jens Stoltenberg sier rederinæringen må særbehandles og få gunstigere vilkår enn andre næringer.

Ap-leder Jens Stoltenberg og næringskomiteens leder, Olav Akselsen, tok i går turen til Drammen for å presentere partiets syn på regjeringens skipsfartsmelding.

Om bord på et av verdens største supplyskip, «Edda Fjord», gjorde Ap-toppene det klart at de ønsker et så bredt forlik som mulig om landets fremtidige skipsfartspolitikk.

Hovedkravet fra Ap er å inkludere de norskregistrerte fraktefartøyene i nettolønnsordningen. Det vil koste 195 millioner kroner ekstra i året. Regjeringens forslag innebærer fra før en ordning med en prislapp på en milliard kroner i året.

Rederiene må særbehandles

I dag legger Arbeiderpartiet frem sine krav i forhandlingene om regjeringens skipsfartsmelding på Stortinget. Næringskomiteen skal ha sin innstilling klar 8. juni. Det er ventet at Frp vil kreve mer enn Ap i overføringer til sjøfolk, men Stoltenberg sier at Ap-forslaget om å inkludere mannskap på fraktefartøy gjør at en veldig viktig brikke er falt på plass.

Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg erkjenner at skipsfartsnæringen må få andre og bedre vilkår enn øvrige næringer i Norge.

— Våre forslag betyr at vi angriper regjeringens prinsipielle standpunkt om næringsnøytralitet.

Det er et oppgjør med en holdning som karakteriseres av konservativ liberalistisk blindhet. Den maritime sektoren i Norge kan bare overleve hvis den har rammebetingelser på linje med konkurrentene, for eksempel i EU. Vi må derfor akseptere ulike vilkår mellom maritim sektor og andre næringer, sier Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

Fraktefartøyene må inn

Samtidig tar Ap-lederen sin del av ansvaret for at skipsfartsnæringen hver høst har måttet akseptere skiftende rammebetingelser. Nettolønn til sjøfolk og refusjonsordningen har gått ut og inn av det ene budsjettforliket etter det andre. Ap erkjenner at denne usikkerheten ikke kan fortsette. De går derfor inn for å lovfeste at alle sjøfolk på NOR-registrerte skip har krav på nettolønn.

— Det blir ikke ro rundt skipsfartspolitikken før mannskapet på fraktefartøyene inkluderes og det hele lovfestes, sier Olav Akselsen.

Formue er en annen dans

Arbeiderpartiet vil inkludere de omstridte forskriftsforslagene til regjeringen om å frita utenlandske sjøfolk i norsk kysttrafikk for arbeids- og oppholdstillatelse i sine forhandlinger om en skipsfartspakke. Dette er Ap sterkt imot.

Ap støtter regjeringen forslag om at skip i offshore- og supplyflåten i Nordsjøen kan være registrert i NIS og de støtter også forslaget om en EU-harmonisering av tonnasjeavgift og rederibeskatning.

Men Jens Stoltenberg avviser kategorisk å komme rederiene i møte nå når det gjelder formuesbeskatningen. Stoltenberg sier det inngår i behandlingen av skattereformen. Men han gjentar sitt utfall mot regjeringens skatteforslag:

— Ap kan ikke være med på usosiale forslag til skattelettelser og som ikke er finansiert, sier han.