Det er ventet at regjeringspartiene og Ap i dag går fra hverandre i visshet om at de ikke kan bli enige om et forlik om revidert nasjonalbudsjett. En sentral kilde i regjeringspartiene sier det slik:

— Det vanlige er at det ikke inngås en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett.

I klartekst betyr det at regjeringspartiene forbereder seg på såkalt budsjettslalåm under voteringen 20. juni.

Det er ikke det minste rart, sett i lys av Aps usedvanlig tøffe krav for å inngå et forlik.

— Skal regjeringen ha med seg Ap må de gi oss politiske innrømmelser, sier kilder i Ap.

Det la heller ikke Aps nestleder og finanspolitiske talskvinne, Hill-Marta Solberg, skjul på i går:

— Det er en del ting som ligger i bunn av budsjettet Ap ikke kan være med på. Den politiske avstanden er stor, sa hun da partene møttes på Stortinget i går.

Aps politiske krav

Og dette er de politiske kravene Solberg klasket i bordet foran regjeringspartienes finanspolitikere med Jan Tore Sanner (H) i spissen:

n Regjeringen må reversere fjorårets vedtak om en kraftig liberalisering av overtidsbestemmelsene. Det ble vedtatt med Frps stemmer og åpner blant annet for 400 overtidstimer i året. Ap så på vedtaket som et angrep på en anstendig normalarbeidsdag.

n Ap krever at regjeringen medvirker til full stopp i konkurranseutsetting innen helse- og omsorgssektoren - i påvente av en evaluering av den konkurranseutsettingen som allerede har funnet sted.

n Ap vil ha regjeringens støtte til etablering av et gassrørselskap hvor staten skal bidra med en egenkapital på tre milliarder kroner. Gassen skal brukes i industrien, og særlig i Grenlandsområdet.

n Statkrafts egenkapital skal økes med 10 milliarder kroner.

n Utbytteskatten gjeninnføres. Det er et rent politisk krav som i Aps øyne «rammer de rike.» Dette kravet inngår ikke i inndekningen av utgiftsforslagene Ap vil ha gjennomslag for i revidert.

n Ap krever full kompensasjon for alle regioner som mister støtte når den differensierte arbeidsgiveravgiften faller bort. De mener at regjeringens forslag om bortfall av elavgift ikke treffer godt nok.

n Ap krever også at regjeringen tar opp igjen forhandlingene med pensjonistene om trygdeoppgjøret og gir disse et oppgjør på linje med det stortingsflertallet har vedtatt.

Aps økonomiske krav oppleves av regjeringspartienes som mer spiselige. Ap krever 1,2 milliarder kroner til kampen mot arbeidsledigheten, en halv milliard til å fjerne det Ap kaller usosiale kutt og en halv milliard ekstra til pensjonistene som en følge av trygdeoppgjøret - til sammen 2,2 milliarder kroner.

Den politiske dreiningen

Dette er av Høyres Jan Tore Sanner karakterisert som «interessante forslag innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.»

Regjeringen kan med andre ord være interessert i å pøse en del penger inn i kampen mot arbeidsledighet. Ap og regjeringen er helt på linje når det gjelder behovet for et stramt budsjett og at økte utgifter må følges opp av kutt på andre områder.

Inndekningen er smertefull, og som vanlig foreslår Ap kutt i kontantstøtten for å finansiere sin satsing. Det er selvfølgelig uspiselig for KrF og Høyre. Men de økonomiske kravene oppfattes som såpass beskjedne at partene kan bli enige om både påplussinger og kutt. Det er Aps krav om en politisk dreining i sosialdemokratisk retning som eventuelt vil forårsake et brudd i dag.

STOR POLITISK AVSTAND: Aps Hill-Marta Solberg og Høyres Jan Tore Sanner møtes igjen i dag. Det rene politiske jordskjelvet må finne sted, hvis regjeringspartiene skal gå med på en lang liste harde, politiske krav fra Ap.

FOTO: ARASH A. NEJAD, SCANPIX