I alt 49 prosent av de spurte i undersøkelsen prioriterer barnehageplasser høyest når det gjelder barneomsorg, skriver Aftenposten. 29 prosent, derav 24 prosent menn og 34 prosent kvinner, ønsker bedre permisjonsordninger for småbarnsforeldre, mens bare 17 prosent synes kontantstøtten er viktigst. Innenfor barnehagesektoren er det tiltaket om lavere foreldrebetaling for barnehageplasser som scorer høyest. I alt synes 47 prosent av de spurte at billigere barnehageplasser er det viktigste å prioritere. 30 prosent vil ha flere plasser, mens 19 prosent vil ha mer fleksibel åpningstid i barnehagene. Mest opptatt av barnehageplasser er foreldre som har barn i barnehagealder. Oppslutningen om kontantstøtten varierer ut ifra livssituasjonen. En av ti foreldre med tenåringsbarn er opptatt av dette, mens 22 prosent av foreldre som har barn under seks år mener at kontantstøtten er det viktigste tiltaket i barneomsorgen. Barnehageplasser og lavere foreldrebetaling i barnehager er et av barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheims løfter i valgkampen foran høstens stortingsvalg, og etter undersøkelsen å dømme scorer hun høyt blant velgere med barn i barnehagealder. Både Ap og Høyre har full barnehagedekning som mål i sine partiprogrammer. I dag er barnehagedekningen for barn i alderen en til fem år på 62 prosent. Ap lover full dekning innen 2003.