Men Gerd-Liv Valla blir i så fall ikke første LO-leder som ikke leder valgkomiteen.

Tradisjonen med at en representant for fagbevegelsen leder valgkomiteen på Arbeiderpartiets landsmøter går helt tilbake til partisplittelsen i 1920-årene.

Fagbevegelsen tok i 1927 ansvar for å holde arbeiderbevegelsen samlet og ville hindre fraksjonsdannelser ved å styre valgene på landsmøtet.

– Vi snakker om dype grunntrekk i norsk arbeiderbevegelse, bemerker historiker Knut Kjeldstadli, som viser til at Ap (1887) ble stiftet før LO (1899), og at partiet opprinnelig bygde på fagforeninger.

Dramatisk

Etter krigen har det alltid vært en representant for fagbevegelsen som har ledet valgkomiteen, men det har ikke alltid vært LOs leder.

Under de dramatiske landsmøtene i 1963 og i 1975 ble valgkomiteen ledet av formannen i Jern og Metall. Konrad Nordahl, som ledet LO fra 1939 til 1965 overlot flere ganger til forbundsledere å lede valgkomiteen. LO-leder Parelius Mentsen (1965-1969) ledet heller aldri noen valgkomité.

Historisk brudd

Men ved valget av Thorbjørn Jagland i 1992 var det avgjørende for utfallet at LO-leder Yngve Hågensen var leder av valgkomiteen.

Hvis landsstyret skulle bruke sin fullmakt til å velge en leder av valgkomiteen som ikke er fagbevegelsens representant, for eksempel avtroppende nestleder Hill-Marta Solberg, vil det være et historisk signal om oppbrudd mellom LO og Arbeiderpartiet.

– Slapp av

– Det har historisk vært viktigere for Ap enn for LO at noen fra fagbevegelsen har hatt ledelsen i valgkomiteen. Både på grunn av det fagligpolitiske samarbeidet og fordi personlige forbindelser er sentrale, sier Ronald Bye, mangeårig partisekretær i Ap.

Han mener det vil være klokt av Valla å ha et avslappet forhold til ledervervet i valgkomiteen denne gang.

– Sier Valla nei til valgkomiteen, er det ikke første gang en LO-leder ikke velges. Dette regner jeg med ordnes ved at noen snakker sammen. Det er mye viktigere at Valla får en plass i partiets sentralstyre, mener Bye.

Maktpolitiker

Aslak Bonde, redaktør av nettstedet Politiskanalyse.no, mener det sier mye om maktpolitikeren Gerd-Liv Valla at hun selv i en trengt posisjon står imot presset om å si fra seg kandidaturet til valgkomiteen.

Han tror Valla og hennes støttespillere tenker lenger fram enn noen uker.

– De vet at hun ved å gi fra seg posisjonen som valgkomitéleder nå vil bryte en tradisjon som neppe kan gjenopptas. Dermed vil det ikke være naturlig at LO-lederen er leder for valgkomiteen når det blir viktig – når Jens Stoltenberg trekker seg, mener Bonde.