Men hun legger til at det i Ap bare har vært forpostfektninger om det aktuelle direktivet, og at det ikke er trukket noen konklusjoner.

Gjul etterlyser klargjøring av flere forhold, som forventet omfang av alkoholreklame, anslag over negative effekter for folkehelsen og vridninger i konkurranseforholdene for kanaler som sender fra Norge og dem som vil sende alkoholreklame fra London.

— Ingen ønsker mer alkoholreklame, men det er ikke dermed sagt at dette er alvorlig nok til å bruke reservasjonsretten. Det kommer ofte pålegg fra EU som vi ikke liker, men som vi likevel godtar, sier Gjul.

SV og Sp presser på

Hun er klar over at regjeringspartnerne SV og Sp vil bruke dette våpenet hvis det ikke på annen måte er mulig å stanse alkoholreklame som fra kanaler plassert i London, finstilles mot det norske markedet.

Statssekretær Roger Solheim (Ap) i Kulturdepartementet sier at direktivet «er til behandling» og at EU-kommisjonen ikke har satt noen tidsfrist for regjeringen.

— EU har vært veldig klart på dette. Det blir ikke mulig for Norge å videreføre det unntaket vi har hatt til nå. Vi må ta hele direktivet som det foreligger. Alternativet er å bruke reservasjonsretten, men terskelen for det er veldig høy, sier Solheim til NTB.

Han er fullstendig klar over at regjeringspartnerne SV og Sp er motstandere av direktivet, men vil ikke spekulere om hvorvidt de to tar dissens, som de tidligere har gjort mot tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet.

Ingen løsning

Solheim bekrefter at Norge har brukt den konsultasjonsmuligheten som direktivet åpner for, men at kontakten med britiske myndigheter ikke har ført til noen håndfaste, juridiske pålegg overfor norske kanaler som sender fra London om å avstå fra alkoholreklame.

— Det er ikke snakk om mer enn anmodninger, bekrefter Solheim.

Til tross for at det ikke er særlig mye Norge kan gjøre ut over å godta eller avvise direktivet, insisterer Solheim på at regjeringen jobber med å utrede «handlingsrommet».

Gjul sier at ballen ligger i Kulturdepartementet og at familie- og kulturkomiteen på Stortinget kun får saken til behandling hvis det dreier seg om en lovendring.

Debatten om direktivet har svingt seg kraftig opp de siste dagene, og både bryggeribransjen og TV 2 har engasjert seg i spørsmålet om urimelige endringer i konkurransevilkårene.

TV 2 sier det at det ikke foreligger konkrete planer om å flytte noen av kanalene i konsernet til London for å få del i de store reklameinntektene som nå eventuelt skal brukes på det norske markedet.