OGNE ØYEHAUG TORSTEIN STANGENES

Arbeiderpartiet la frem sitt alternative forslag til statsbudsjett i går. Både Gjermund Hagesæter (Frp) og Torbjørn Hansen (H) — som begge sitter i Stortingets finanskomitee - mener forslaget øker sjansen for budsjettenighet mellom Regjeringen og Frp.

Innspurten i budsjettforhandlingene startet i dag, og møtene vil trolig pågå langt utover kvelden.

— Jeg tror dette budsjettforslaget vil tydeliggjøre for alle hva som er alternativet til regjeringens opplegg, kraftig skatteøkning for folk flest og en kraftig økning av beskatningen av norsk eierskap, sier Torbjørn Hansen.

— Jeg tro ikke dette budsjettforslaget reduserer forhandlingsviljen mellom partene, sier Hansen.

— Ikke noen ulempe i forhold til forhandlingene, er Gjermund Hagesæters vurdering.

«Dobbelt sosialt»

— Det er et budsjett med dobbel sosial profil, sa partileder Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiet da han presentert budsjettforslaget i går. Dobbelt sosialt - presiserte han - fordi det betyr mer skatt til de rikeste og at innstramminger som vil ramme de svakeste fjernes.

Stoltenberg kritiserte også regjeringen for å føre en dårlig næringspolitkk, ved blant annet å angripe sykelønnsordningen og velte en større andel av kostnadene ved sykdom over på bedrifter og ansatte.

Til sammen vil Ap bruke 10,8 milliarder kroner mer enn regjeringen. Her er hovedpunktene for hvordan Ap vil bruke pengene:

  • Øke kommunene og fylkenes frie inntekter med 3,5 milliarder kroner.
  • Beholde dagens sykelønnsordning. Det koster 1,1 milliarder..
  • Bruke en milliard ekstra på vei- og jernbanebygging.
  • Gi helseforetakene 1,5 milliarder ekstra.
  • Ikke øke momsen. Gir 4,3 milliarder mindre i avgiftsinntekter for staten.

Og slik skal Ap skaffe penger. De viktigste forslagene:

  • Ikke kutte toppskatten, 3,3 milliarder kroner spart i forhold til regjeringens forslag.

n Beholde skatt på fordel av å bo i egen bolig, 1,5 milliarder spart.

  • Utbytteskatt fra neste år skal gi 2,4 milliarder kroner ekstra i statskassen.
  • Avvikle kontantstøtten fra 1. mars. 2,3 milliarder spart.

På sitt verste

Arbeiderpartiets forslag vakte også harme hos KrF.

— Dette er Arbeiderpartiet på sitt verste, sier KrFs finanspolitiske talsmann Ingebrigt Sørfonn i en pressemelding.

Fire forhold fallet Sørfonn tungt for brystet:

Forslaget om å fjerne kontantstøtten, fjerne skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner, redusere støtten til privatskoler og å kutte ut støtten til organisasjonen Amathea (tidligere AAN - Alternativ til Abort i Norge)

— Jens Stoltenberg & Co går til frontalangrep på viktige verdisaker for Kr, sier Sørfonn i pressemeldingen.

Torbjørn Hansen fra Høyre mener Arbeiderpartiets forslag om å fjerne kontantstøtten allerede 1. mars er urealistisk.

— De røsker ut et betydelig økonomisk grunnlag for tusenvis av familier på kort varsel. Det er stor mangel på barnehageplasser og totalt urealistisk at de som eventuelt mister kontantstøtte 1. mars får tilbud om barnehageplass, sier Hansen.