Etter møtene i Arbeiderpartiets og SVs stortingsgruppe onsdag ettermiddag er det fortsatt uavklart hva som vil skje med de åtte statsetatene som Victor D. Norman ønsker å flytte til flere norske byer.

Striden står ikke så mye om utflyttingen og stedsvalget, som debatten hittil i hovedsak har dreiet seg om, for dette er begge partiene i utgangspunktet innstilt på å godta. Derimot er det sterk uvilje, og langt på vei mistenksomhet mot statsrådens «agenda», som det blir fremholdt overfor Bergens Tidende.

Krever politisk kontroll

— Vi går imot fristilling av tilsynene, og det er et stort flertall hos oss som krever at vi fortsatt skal ha politiske tilsyn med departementene som ankeinstans.

Dersom regjeringen går med på det, er vi villig til forhandlinger, for det er ingen bred uvilje mot utflytting, sier Ranveig Frøiland som er medlem av partiets gruppestyre.

— Har dere vurdert å sende hele stortingsmeldingen tilbake, slik det har vært antydet?

— Nei, det har ikke vært seriøst drøftet, sier hun.

Også SV vil forhandle

Det var også sterkt sprikende meninger i SVs stortingsgruppe da omorganiseringen og utflyttingen av de statlige tilsynene ble drøftet i går kveld.

Gruppen bestemte seg for å behandle saken på nytt like over påske, og vil i mellomtiden prøve å samordne sitt standpunkt med Arbeiderpartiet. Dessuten ønsker SV å forhandle med regjeringen og regjeringspartiene.

Dermed ligger det godt til rette for en real politisk hestehandel i en drøy måned fremover om tilsynenes skjebne.

Nedbemanning?

Hordalands-representanten Audun Lysbakken understreker overfor Bergens Tidende at SV støtter prinsippet om utflytting, men partiet er engstelig for at statsråd Norman samtidig legger opp til nedbemanning og privatisering.

— Vi har dessverre en mistanke om at Norman har en ideologisk agenda, om et «tilsynsmarked», som han har vært smart nok til å koble med utflytting. Men jeg føler meg trygg på at den prosessen SV legger opp til likevel er den beste med sikte på å få bl.a. Konkurransetilsynet til Bergen, slik jeg selv ivrer for. Dersom regjeringspartiene viser vilje til å forhandle om dette, har jeg godt håp om at vi blir enig om utflytting, sier Lysbakken.

- Det er «noe» her i Huset

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, sier i en kommentar til BT at det skal ikke stå på ham og regjeringspartiene hvis de ønsker forhandlinger.

Men han er likevel urolig, for han er usikker på hva som ligger bak når Arbeiderpartiet nøler slik det åpenbart gjør:

— Dette virket «greit» inntil for kort tid siden, men jeg fornemmer at det er noe her i Huset (Stortinget, red.anm.) som det ikke er så lett å få tak på. Folk er ikke lenger så klare som de var før. Det er så mange krefter i sving i denne saken, og motivene er så ulike. Det vil virkelig være ille hvis denne saken ikke går gjennom, sier Oddvard Nilsen.