Statsråd Victor D. Norman kan dermed regne med å få viljen i den saken som regjeringen selv regner som en av sine viktigste fanesaker. Arbeiderpartiets støtte er tilstrekkelig for at det blir flertall i Stortinget.

Stortingsrepresentant Ranveig Frøiland, som sammen med Jens Stoltenberg og Hill-Marta Solberg utgjør den indre kjernen i partiets gruppestyre, sier til Bergens Tidende at det er ingen tvil om at ledelsen i Arbeiderpartiet stiller seg positiv til utflyttingspakken. Det sa ikke minst Stoltenberg selv klart fra om på et tidlig tidspunkt, understreker hun.

— Gjort godt håndverk

— Disse planene arbeidet vi med også i vår regjering, og slik det nå ser ut vil vi akseptere hele pakken på åtte tilsyn. Gjør vi noe annet, kan det lett rakne. Det virker som om det er gjort et godt håndverk for at alle deler av landet skal få noe, sier Frøiland.

— Men formelt har vi ennå ikke behandlet saken i stortingsgruppen, presiserer hun.

Ranveig Frøiland lar seg ikke affisere av at det er sterk motstand mot utflyttingen både i fagbevegelsen i Oslo, blant Oslo-politikerne og blant de ansatte i de berørte tilsynene:

— Tilsynene er ikke til for de ansatte, men vi skal gjøre alt vi kan for å ivareta deres interesser og rettigheter ved utflyttingen. Er det så mye lettere for ungdom rundt omkring i landet å bli tvunget til å dra til Oslo når de ønsker jobb etter lengre utdannelse? Det må da være en fordel om vi kan få bygd opp kompetanse omkring i alle deler av landet, sier hun.

Hagen negativ

Frp-leder Carl I. Hagen har derimot ingen sans for «prosjekt utflytting». Han ser ingen positive sider ved regjeringens forslag, og omtaler det som «en dårlig idé».

— Jeg er meget, meget skeptisk, og jeg skjønner ikke helt poenget med Victor D. Normans forslag. For meg er det avgjørende om utflytting av eksisterende institusjoner innebærer kostnadsbesparelser. Hittil har han hatt store problemer med å dokumentere det. Jeg har også store problemer med å bli overbevist om at de vil fungere godt nok hvis de blir flyttet ut, sier han til Bergens Tidende.

Han understreker at Frp-gruppen ennå ikke har konkludert.

Forbehold fra SV

Det har heller ikke SV-gruppen gjort, selv om det står i partiets program at man ønsker å flytte ut statlige institusjoner fra hovedstaden.

Partiets nestleder, Øystein Djupedal fra Sør-Trøndelag, gjør det klart overfor BT at han i utgangspunktet er positiv til utflyttingspakken fra regjeringen. Men han vil forbeholde seg retten til å vurdere hvert enkelt tilsyn, før han endelig bestemmer seg.

Djupedal regner ellers med at SV vil stå samlet i denne saken.