— Dette er en fantastisk seier for demokratiet, og for Hordaland Ap som har kjempet for dette i mange år, sier stortingsrepresentant Jette Christensen.

Ser ingen argumenter mot

— Alt som er sagt på landsmøtet, viser at landsmøtet er for kjønnsnøytral verneplikt. Det er ikke et spørsmål om likestilling, men om demokrati og om likestilling av borgerne i Norge. Hadde verneplikten blitt innført i dag, ville man jo ikke gjort det til en plikt bare for gutter. Jeg kan ikke se et eneste godt argument mot verneplikt for jenter, sier Christensen.

Støttet av Aps A-lag

Det er ikke noe b-lag som har frontet likebehandling av kvinner og menn når Forsvaret skal plukke vernepliktige til førstegangstjenesten. Utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har begge offensivt støttet verneplikt for kvinner.

Statsminister Jens Stoltenberg har ikke villet flagge standpunkt i saken, men minner om at bare 7-8000 vernepliktige avtjener førstegangstjeneste i året. Verneplikt for kvinner vil ikke bety at flere soldater skal avtjene verneplikten. I et av forslagene fremmet på landsmøtet står det at "mange av de fysiske utfordringene for vernepliktige blitt avløst av ny teknologi, systemtenkning og strategi. De fysiske krav er betydelig tonet ned, og forsvaret har behov for allmenn kompetanse som ikke skiller mellom kvinner og menn."

Umoderne

Arbeiderpartiets sentralstyre, har i sine kommentarer til forslagene, gått langt i å støtte verneplikten:

"Forsvaret må gjenspeile det samme mangfoldet som preger resten av samfunnet, enten det gjelder etnisk bakgrunn, likestilling mellom kjønnene eller aldersspredning. Økt mangfold gir ny kompetanse og bredere erfaring, noe som vil gjøre Forsvaret bedre rustet til å møte utfordringene både ute og hjemme. I 2010 innførte regjeringen sesjonsplikt for kvinner, men erfaringen så lang har ikke gitt ønsket økning i antall kvinner som avtjener førstegangstjeneste. Den kjønnsbaserte verneplikten reflekterer ikke dagens samfunn og Forsvarets faktiske behov for arbeidskraft og kompetanse," heter det.