Det melder Dagsavisen i dag. De viser til sentrale kilder som hevder at Ap vil gå inn for mistillit mot Anundsen som følge av asylbarn-saken.

Sist det skjedde var da Gro Harlem Brundtland 22. november 1982 fremmet mistillit mot forsvarsminister Anders C. Sjaastad (H) og Willoch-regjeringen for brudd på informasjonsplikten om forsvarsbudsjettet — uten at det fikk flertall.

Etter det Dagsavisen forstår, er Ap enig med saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV) og Senterpartiet, som i sine merknader til komiteens innstilling mener Anundsen har brutt Stortingets informasjonsplikt.

Høye måltall

Det var 2. desember at BT avslørte at Anundsens varslede oppmyking overfor lengeværende asylbarn aldri nådde frem til politiet, noe som til slutt endte med at Kontroll- og kontsitusjonskomiteen på Stortinget innkalte til åpen høring den 6. februar.

Der kom det frem fra ledelsen i politiet at justisministerens måltall var så høye at politiet måtte sende ut dem det var mulig å få tak i, uavhengig av om de var mindreårige, lengeværende eller begge deler.

Nå skal kontrollsaken mot Anundsen opp på Aps gruppemøte i morgen. Det samme skal den i KrF og Venstre. Etter hva BT erfarer vil disse to partiene ikke støtte et mistillitsforslag - men heller fremme sterk kritikk mot Anundsen. Det samme er også tilfelle for Miljøpartiet De Grønne.

Støtter ikke mistillit

— Vi er sterkt kritisk til Anundsens behandling av saken, men støtter ikke mistillit, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

— Jeg kan ikke se at han har feilinformert Stortinget på en måte som gir formell grunnlag for mistillitt.

— Anundsen har sagt han har iverksatt en klar politikkendring som aldri nådde frem til politiet?

— Han har uttrykt svært svake kommunikative evner. Dette er veldig dårlig politisk håndverk, men jeg ser ikke at han aktivt har feilinformert Stortinget.