Aps regjeringspartner Sosialistisk Venstreparti taper også oppslutning, og faller 0,4 prosentpoeng til 6,1 prosent. Det tredje regjeringspartiet, Senterpartiet, går fram 0,7 prosentpoeng til 6,2 prosent.

Høyresiden kan vise til et samlet flertall på målingen. Høyre går fram 0,5 prosentpoeng til 20,2 prosent, mens Fremskrittspartiets støtte er uforandret på 21,3 prosent. Kristelig Folkeparti går mest fram på målingen, med 1,1 prosentpoeng til 5,5 prosent. Venstre går ørlite tilbake med 0,1 prosentpoeng til 4 prosent.

Partiet Rødt går fram 0,5 prosentpoeng til 2,2 prosent, og kategorien «andre» får en uendret oppslutning på 1 prosent.

Hvis det var valg i dag, ville regjeringspartiene med denne målingen ha fått 80 mandater. De borgerlige opposisjonspartiene ville ha fått 88 mandater, mens Rødt ville ha fått ett mandat, ifølge novembermålingen.