— Jeg stoler på at kommunalministeren har ivaretatt forpliktelsene vi har med hensyn til menneskerettskonvensjonen og flyktningkonvensjonen. Saken har jo vært drøftet i lang tid og vi må gå ut fra at den er så godt gjennomarbeidet at kommunalministeren har fattet det riktige vedtaket, sier Øye til NTB.

Hun mener at vedtaket bør settes ut i livet snarest mulig.

— Dersom Krekars advokat anker, reises spørsmålet om han skal utvises umiddelbart eller om han skal være her til rettssaken er avgjort. Det er vanskelig for meg på stående fot å ta stilling til dette spørsmålet nå, sier Øye.