Tidligere i dag slapp Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall som viser at frafallet fra høyere utdannelse er stigende.

Norges Studentorganisasjon (NSO) etterlyser nå mer veiledning og oppfølging av studentene, og får støtte fra Arbeiderpartiet. Partiet ser nå over Atlanteren for eksempler til etterfølgelse.

— I USA har man en helt annen kultur for studentoppfølging enn i Norge. Vi har en vei å gå for å gjøre utdanningssystemet mer motiverende for studentene, sier Marianne Aasen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Ønsker mer ansvarlige forelesere

Aasen, som til daglig sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, mener USA kan tjene som et eksempel hvis kunnskapsministeren ønsker å bedre oppfølgingen og veiledningen til norske studenter.

— Amerikanske professorer blir personlig ansvarlig for de studentene som feiler. Ukentlige innleveringer og oppmøteplikt er fraværende i Norge, men jeg tror det skaper tilhørighet til studiet. Det vil være lurt å vurdere disse virkemidlene, sier Aasen.

Hun tar likevel forbehold om at behovet for oppfølging vil variere med hvilket studieprogram som man velger.

— Det er stor forskjell på hvor mye oppfølging du trenger avhengig av om du studerer klassiske «disiplinfag» som statsvitenskap eller sosiologi, eller praksisstudier som sykepleien, sier Aasen.

Etterlyser mer kunnskap

Aasen er likevel kritisk til den kunnskapen vi foreløpig har om frafallet i høyere utdannelse.

— Det jeg ønsker meg er mer svar på hvorfor. Akkurat som på videregående opplæring, var det mange som mente å vite årsaken på problemet, men det tok tid før vi fant ut at mangel på grunnleggende ferdigheter var en sentral faktor.

— Jeg tror det ville vært klokt av kunnskapsministeren om han tar initativ til en større evaluering av denne rapporten, fortsetter Aasen.

Hun tror studentene selv sitter med mange av svarene.

— Jeg skulle ønske flere av våre utdannelsesinstitusjoner lyttet til studentenes erfaringer. Universitetene og høgskolene bør i større grad strekke hånden ut til studentene, sier Aasen.

Tar utfordringen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var ikke tilgjengelig for en kommentar, men det var statssekretær i kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl. Hun tar Aasens utfordring på strak arm.

— Studiebarometeret som ble innført i år viser at det de fleste studentene er misfornøyd med i studiet er oppfølging og veiledning underveis. Bedre og mer systematisk veiledning er viktige tiltak som institusjonene kan ta i bruk for å bedre gjennomstrømmingen og hindre frafall, sier Jordahl.

- Er du enig i at amerikanske universiteter kan være en rollefigur for Norge?

— Vi har helt sikkert mye å lære fra oppfølging av studenter på enkelte amerikanske universiteter, men også fra andre land. USA er et av landene i OECD med størst frafall fra høyere utdanning, så de har minst like store utfordringer som oss, sier Jordahl.

Jordahl lover ingen rask løsning på frafallsproblematikken, men sier at kunnskapsministeren har det på agendaen.

— På kort sikt tror vi på en god faglig grunnopplæring, god rådgivning ved valg av videre studier, tettere oppfølging gjennom studiet og klare forventninger til studenten fra første dag, sier Jordahl.

SKEPTISK: - USA er et av landene i OECD med størst frafall fra høyere utdanning, så de har minst like store utfordringer som oss, sier statssekretær i Kunnskapsdepartmentetet (KD) Birgitte Jordahl.