Arbeiderpartiet kjemper for å hindre at Oslo kommune selger Hafslund på det åpne markedet. Ap vil ikke at selskapet skal komme på utenlandske hender. De har blant annet foreslått at Statkraft skal gis tillatelse til å øke sin låneramme med ti milliarder kroner for å finansiere gigantkjøpet. Det er et initiativ som støttes av både SV og Sp, men disse tre partiene må ha med seg Frp for å samle et flertall på Stortinget. I går behandlet Frps stortingsgruppe saken.

Nei til statlig kjøp

— Vi er med på å stemme for 10 milliarder kroner til Statkraft, under forutsetning av at Statkraft børsnoteres og delprivatiseres med 30 prosent innen to år. Det kan enten skje ved en emisjon eller ved at aksjene deles ut til det norske folk, sier Frps leder, Carl I. Hagen, til Bergens Tidende.

— Vi viser til og er enig i Aps argumentasjon i sakene om Statoil og Hydro. Vi sier imidlertid nei til et statlig kjøp av Hafslund-aksjene, sier Hagen. Han unmderstreker at Frp kan drøfte tidspunktet for en børsnotering, men at selve kravet om børsnotering er ufravikelig.

Ingen hestehandel

Jens Stoltenberg avviser uten betenkningstid hele Frp-forslaget.

— Frp og Hagen vet utmerket godt at Ap har programfestet at Statkraft ikke skal privatiseres. Det er helt uaktuelt. Vi gjør ikke noen hestehandel om Hafslund og som innebærer privatisering av Statkraft. Det er et mye viktigere selskap enn Hafslund, sier Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

— Frp avslører at de lokalt i Oslo har vært med på å sette i gang en prosess for salg av Hafslund og som bidrar til at selskapet blir en filial av et internasjonalt konsern. De er vel blitt redde av å se hva de har satt i gang, og så klarer de ikke å rydde opp på Stortinget, mener Stoltenberg.

— Jeg håper at Frp tar til vettet og snur, men de viser egentlig bare sitt sanne høyreansikt. Jeg har ennå ikke gitt opp håpet om å kunne redde Hafslund og tror fortsatt det er mulig å finne en fornuftig, nasjonal løsning, sier Jens Stoltenberg.